Re: ການສະມັກສະມາຊິກຝາກຖອນ ກັບຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ (Local Deposit) ໂດຍ Fxdaddy July 19, 2019, 03:14:54 PM
Re: ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປະຈຳວັນສຸກທີ 19,07,2019 ໂດຍ Fxdaddy July 19, 2019, 03:12:20 PM
ປະຕິທິນຂ່າວປະຈຳວັນສຸກທີ 19,07,2019 ໂດຍ ແອັດມິນ July 19, 2019, 07:47:50 AM
ວິເຄາະກຼາບEUR /USD ປະຈຳວັນສຸກທີ 19,07,2019 ໂດຍ ແອັດມິນ July 19, 2019, 07:46:09 AM
ວິເຄາະກຼາບ GBP/USD ປະຈຳວັນສຸກທີ 19,07,2019 ໂດຍ ແອັດມິນ July 19, 2019, 07:45:02 AM
ວິເຄາະກຼາບ USD/JPY ປະຈຳວັນສຸກທີ 19,07,2019 ໂດຍ ແອັດມິນ July 19, 2019, 07:44:20 AM
ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປະຈຳວັນສຸກທີ 19,07,2019 ໂດຍ ແອັດມິນ July 19, 2019, 07:43:35 AM
Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019 ໂດຍ Lay Winer July 18, 2019, 04:34:59 PM
Re: ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປະຈຳວັນພະຫັດທີ 18,07,2019 ໂດຍ Forex trader July 18, 2019, 03:55:50 PM
Re: ວິເຄາະກຼາບ GBP/USD ປະຈຳວັນພະຫັດທີ 18,07,2019 ໂດຍ Cnp July 18, 2019, 03:55:05 PM

TECHNICAL ANALYSIS ລະບົບເທຣດ FOREX

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Trading system ແບ່ງປັນລະບົບເທຣດ

ແບ່ງປັນລະບົບເທຣດທີ່ດີຂອງທ່ານ ແລະ ການບໍລິຫານເງິນທຶນຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນລະບົບ

21 ຕອບກັບ
12 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in 6 ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ນັກລົງທຶ...
on June 13, 2019, 02:35:09 PM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ແບ່ງປັນ Indicator ແລະ ການໃຊ້ງານ

Free forex Mt4 Indicator ແລະ ດາວໂຫຼດ Mt4 Indicator

3 ຕອບກັບ
3 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in ຮູ້ຈັກກັບ Moving Average...
on March 21, 2018, 05:47:02 PM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Forex EA, Robot, Etc

ຊ່ວຍກັນ Review ແຈກ,ແບ່ງປັນ Forex Robot ,Forex Expert Advisor

0 ຕອບກັບ
0 ກະທູ້

ວິເຄາະກຣາຟລາຍວັນ Forex Signal

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Forex News

ຂ່າວສານ Forex ປະເທດລາວ

16 ຕອບກັບ
13 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ Fxdaddy
in Re: ຄິດແນວໃດກັບ FxTradin...
on June 11, 2019, 08:59:18 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Gold ທອງຄຳ

ວິເຄາະກຣາຟຄຳປະຈຳວັນ

354 ຕອບກັບ
338 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ Fxdaddy
in Re: ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປ...
on July 19, 2019, 03:12:20 PM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ປະຕິທິນເສດຖະກິດປະຈຳວັນ

ປະຕິທິນເສດຖະກິດປະຈຳວັນທີ່ຄວນກວດສອບກ່ອນລົງມືເທຣດ

329 ຕອບກັບ
308 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ
in ປະຕິທິນຂ່າວປະຈຳວັນສຸກທີ ...
on July 19, 2019, 07:47:50 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ USD/JPY

ວິເຄາະກຣາຟແນວໂນ້ມປະຈຳວັນ ຄູ່ເງິນ USDJPY

353 ຕອບກັບ
350 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ
in ວິເຄາະກຼາບ USD/JPY ປະຈຳວ...
on July 19, 2019, 07:44:20 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ EUR/USD

ວິເຄາະກຣາຟແນວໂນ້ມປະຈຳວັນ ຄູ່ເງິນ EURUSD

352 ຕອບກັບ
342 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ
in ວິເຄາະກຼາບEUR /USD ປະຈຳວ...
on July 19, 2019, 07:46:09 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ GBP/USD

ວິເຄາະກຣາຟແນວໂນ້ມປະຈຳວັນ ຄູ່ເງິນ GBPUSD

347 ຕອບກັບ
331 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ
in ວິເຄາະກຼາບ GBP/USD ປະຈຳວ...
on July 19, 2019, 07:45:02 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Other Group

ວິເຄາະກຣາຟແນວໂນ້ມປະຈຳວັນ ຄູ່ເງິນອື່ນໆທີ່ນ່າສົນໃຈ

8 ຕອບກັບ
8 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in AUD/JPY ກຼາມສະແດງການທະລຸ...
on June 26, 2018, 11:10:54 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ BITCOIN

8 ຕອບກັບ
3 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ Fxdaddy
in Re: ຶ້ຶ້BTC VS GOLD
on May 17, 2019, 09:11:04 AM

ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູ້ການເທຣດ Forex

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ບົດຮຽນພື້ນຖານການເທຣດ

Forex ຂັ້ນພື່້ນຖານທີ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ອນລົງທືເທຣດເພື່ອການເປັນເທຣດເດີທີ່ຢືນຍົງ

10 ຕອບກັບ
9 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in ການໃຊ້ Fibonacci Retrace...
on March 16, 2018, 10:55:08 PM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ລວມໜັງສືໃນການພັດທະນາການເທຣດ

1 ຕອບກັບ
1 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in E-Book ຟຼີ - ພາສາໄທ
on July 08, 2019, 12:27:04 PM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ສະມາຄົມ Forex ອື່ນໆ

ລວບລວມຄວາມຮູ້ຈາກ ສະມາຄົມອື່ນໆທີ່ນ່າສົນໃຈທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

9 ຕອບກັບ
9 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ
in Bridge the Series Part 6
on June 11, 2018, 11:27:24 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Forex Library (ຄຳພີ Forex)

ກົນລະຍຸດການເທຣດແບບຕ່າງໆ

9 ຕອບກັບ
7 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ FxTrader2012
in Re: ປັດໄຈສຳຄັນຂອງການເຄື່...
on April 24, 2019, 11:04:30 AM

Portfolio ໂຊຜົນງານການເທຣດ

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ໂຊຜົນງານການເທຣດ ແລະ ກົນລະຍຸດ

ສຳຫຼັບໂຊຜົນງານການເທຣດ Forex ແລະ ສ້າງ Forex Portfolio

1 ຕອບກັບ
1 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ FxTrader2012
in ໂຊພ໋ອດແດງໄດ້ບໍ່
on April 24, 2019, 11:06:10 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Forexboard Academy

ແຫຼງເຝິກຜົນນັກເທຣດ ເພື່ອຝຶກກົນລະຍຸດການເທຣດໃນການເສີມສ້າງສີມືຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເກນເບື້ອງຕົ້ນຈົນເຖິງຂັ້ນສູງເພື່ອເປົ້າໝາຍໃນການຮັບພອດບັນຊີຈິງຈາກສະມາຄົມ ໄປບໍລິຫານ ໂດຍທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງເງິນຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ

8 ຕອບກັບ
1 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ Xai Sesomphaeng
in Re: ພາລະກິດທີ 2 Laoforex...
on April 09, 2019, 09:42:46 AM

ກິດຈະກຳປະຈຳບ່ອດ

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ກິດຂະກຳແຂ່ງ Real

ການແຂ່ງຂັນບັນຊີຈິງເພື່ອຊີງລາງວັນ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ທຳການຝາກເງິນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆ

81 ຕອບກັບ
14 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ Lay Winer
in Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ...
on July 18, 2019, 04:34:59 PM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Demo

ກິດຈະກຳສ້າງສັນເພື່ອເຊື່ອມໂຍງນັກເທຣດເຂົ້າມາທົດລອງສີມືການະທເຣດເພື່ອຊີງລາງວັນ

166 ຕອບກັບ
9 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ Micky
in Re: ປະກາດຜົນການແຂ່ງຂັນ ແ...
on July 01, 2019, 04:32:39 PM

banner
banner
banner

Broker ແນະນຳ

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ XM.com

Forex XM.com ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ deposit 5 $ Leverage 1:888

14 ຕອບກັບ
9 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in ບັນທຶກເທບການແຂ່ງຂັນຊີງລາ...
on June 19, 2019, 10:55:02 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ອື່ນໆກ່ຽວກັບ Broker

3 ຕອບກັບ
2 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ Fxdaddy
in Re: ຖາມ - ຕອບ ກ່ຽວກັບການ...
on June 11, 2019, 09:00:01 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Forex Broker ອື່ນໆທີ່ນ່າສົນໃຈ

Broker ອື່ນໆ

0 ຕອບກັບ
0 ກະທູ້

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Exness.com

Exness Forex Broker ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ເປີດບັນຊີງ່າຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍືນຍັນເອກະສານ

3 ຕອບກັບ
2 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ
in Football Clinic of Real ...
on April 10, 2019, 11:39:10 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ FXClearing.com

Broker ນ້ອງໃໝ່ທີ່ກຳລັງມາແຮງ

18 ຕອບກັບ
18 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in ຕິດຕັ້ງ MT4 ແລະ ການຖອນເງ...
on June 06, 2019, 10:38:09 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ FBS.com

FBS Broker ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມ ມີ Leverage ສູງສຸດເຖິງ 1:3000

8 ຕອບກັບ
5 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ Micky
in Re: FBS VIP Seminar 2019
on July 08, 2019, 10:45:34 AM

ບໍລິການຝາກຖອນ

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ບໍລິການຝາກຖອນ XM

ບໍລິການ ຝາກ-ຖອນ ເງິນຂອງ XM ສຳຫຼັບສະມາຊິກ Laoforexboard

5 ຕອບກັບ
4 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ Fxdaddy
in Re: ການສະມັກສະມາຊິກຝາກຖອ...
on July 19, 2019, 03:14:54 PM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Netteller ທະນາຄານອອນໄລນ໌

ທະນາຄານອອນໄລນ໌

1 ຕອບກັບ
1 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in ບໍລິການຂອງ Netteller
on November 25, 2017, 08:18:42 PM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ Visa

ການ ຝາກ-ຖອນ ຜ່ານ Visa

0 ຕອບກັບ
0 ກະທູ້

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ການໃຊ້ງານທະນາຄານອອນໄລ SKrill

ແນະນຳກ່ຽວກັບ Skrill ແລະ ການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນສຳຫຼັບການ ຝາກ-ຖອນ

2 ຕອບກັບ
1 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ FxClearing Laos
in Re: ການຍຸດໃຫ້ບໍລິການຂອງ ...
on March 26, 2019, 11:41:43 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ບໍລິການຝາກຖອນ FBS

ບໍລິການ ຝາກ-ຖອນ ເງິນຂອງ FBS ສຳຫຼັບສະມາຊິກ Laoforexboard

4 ຕອບກັບ
4 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in ວິທີຖອນເງິນ FBS ກັບ Laof...
on April 09, 2019, 05:20:16 PM

banner
banner
banner

ກ່ຽວກັບ LaoForexBoard

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ປະກາດຕ່າງໆ

ອັບເດດຂ່າວສານ, ກິດຈະກຳ ແລະ ລະບຽບງານໃຊ້ງານເວັບບອດຂອງສະມາຊິກ

3 ຕອບກັບ
2 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ
in ແຈ້ງການຈາກເວັບໄຊຣ
on March 28, 2019, 10:19:12 AM

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ແນະນຳຕົວ

ສະມາຊິກແນະນຳຕົວ, ຊື່, ອາຊີບ, ຄວາມຝັນ ປະສັບການເທຣດ ແລະ ທຸກສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຂື້ນ

6 ຕອບກັບ
2 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນຫຼັກ
in Re: Admin ຂໍແນະນຳໂຕເອງ
on April 24, 2019, 10:49:38 AM

ຖາມຕອບຄຳຖາມ Forex ທົ່ວໄປ

ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່ ຄຳຖາມທົ່ວໄປ

ຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ Forex ທີ່ຕ້ອງການແລກປ່ຽນ

15 ຕອບກັບ
5 ກະທູ້

ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ
in Re: IB ແມ່ນຫັຍງ ?
on July 04, 2019, 07:09:02 PM

  • ບໍ່ມີກະທູ້ໃໝ່
  • Redirect Board

fxvientiane ສັງຄົມການເງິນ - Info Center

Forum Stats Forum Stats

2,158 Posts in 1,814 ກະທູ້ ໂດຍ 108 ສະມາຊິກ. ສະມາຊິກລ່າສຸດ: Rudi Dollmayer
ການໂຕ້ຕອບລ່າສຸດ: "Re: ການສະມັກສະມາຊິກຝາກຖອ..." ( July 19, 2019, 03:14:54 PM )
ສະແດງການໂພສ໌ລ່າສຸດຂອງເວັບນີ້

ສະມາຊິກທີ່ອອນໄລນ໌ຢູ່ ສະມາຊິກທີ່ອອນໄລນ໌ຢູ່

10 , 0 ສະມາຊິກ

Most Online Today: 18. Most Online Ever: 236 (March 22, 2019, 04:51:58 PM)