fxvientiane ສັງຄົມການເງິນ

ກິດຈະກຳປະຈຳບ່ອດ => ກິດຂະກຳແຂ່ງ Real => Topic started by: ແອັດມິນ. on June 19, 2019, 10:52:08 AM

Title: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on June 19, 2019, 10:52:08 AM
(https://i.imgur.com/rqe5ZHr.png)
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on July 01, 2019, 09:53:01 AM
ເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີລາຍຊື່ໃນນີ້ ໃຫ້ອັບເດດຂໍ້ມູນບັນຊີແລ້ວຕອບກັບກະທູ້ລິ້ງລຸ່ມນີ້ຄືນໃໝ່ ຫຼື ມີບັນຫາໃດ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ທີມງານ Fxvientiane ຊ່ວຍເຫຼືອ ສາມາດສົ່ງມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ Line: @Fx.vientiane
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on July 02, 2019, 10:56:47 AM
(https://i.imgur.com/rN9aFoL.png)
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Fxdaddy on July 04, 2019, 09:50:06 AM
Update ຜົນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ເບີ່ງແນ່ແອດມີນ  ;D
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ on July 04, 2019, 03:14:20 PM
(https://i.imgur.com/8FGAYdn.png)
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Forex trader on July 04, 2019, 06:58:40 PM
ຄືບໍ່ມີຊື່ຂ້ອຍ ແອດມີນກວດສອບໃຫ້ແນ່ ID 49002021
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on July 07, 2019, 08:17:23 PM
ຄືບໍ່ມີຊື່ຂ້ອຍ ແອດມີນກວດສອບໃຫ້ແນ່ ID 49002021
ອັບເດດໃຫ້ແລ້ວເດີ ຂໍອະໄພເບິ່ງຂ້າມໄປ
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on July 07, 2019, 08:21:14 PM
ອັບເດດຜົນການແຊ່ງຂັນອາທິດທຳອິດ ນັກຮົບຕາຍຫຼາຍຄົນເຕີບ ແຕ່ຄືເຂົາວ່າ ສົງຄາມຍ່ອມຕ້ອງມີການສູນເສຍ

(https://i.imgur.com/bPN4oct.png)
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Xai Sesomphaeng on July 07, 2019, 08:31:16 PM
ພອດສະອາດຫລາຍຄົນເຕີບ ;D :o
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Lay Winer on July 07, 2019, 09:29:19 PM
 ;D :o ຍັງບໍຍອມເດີເຕິມໃຫມ່ ຈວດຈາດອີກ 😂😂😂
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Og-anic on July 08, 2019, 10:41:44 AM
ຕອນເທຼດເດໂມບໍ່ໄດ້ກັງວັນຫຍັງຢາກຊື້ຫຍັງກະຊື້ ກົດ ກົດ ກົດ ບາດມາເຈີພອດແຂ່ງແທ້ມັນກົດດັນເກີນ..ມີແຕ່ຄົນເກັ່ງໆ ພອດເລີຍດັນກ້ຽງແຕ່ມື້ທຳອິດເລີຍ :-\ :'( ;)
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Og-anic on July 08, 2019, 10:42:38 AM
ໂອກາດໜ້າຈິຕັ້ງສະຕິກ່ວານີ້ ເລີກຊື້່ງແລ້ວ55
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on July 12, 2019, 11:40:33 AM
(https://i.imgur.com/AID7zk4.png)

ປະກາດ: ຕັດສິດ ID 39107194 ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຕາມໄລຍັງເວລາທີ່ກຳນົດ
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Cnp on July 15, 2019, 01:44:21 PM
ເສຍດາຍໝົດກ່ອນນນນ
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Lay Winer on July 18, 2019, 04:34:59 PM
Admin update ຜົນການແຂ່ງຂັນ ໃຫ້ເບີ່ງແນ່  :P :P
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Pipo on July 23, 2019, 10:06:58 AM
ໃຜທີ່ໄດ້ທີ 1 ລະວັງຖືກແຊງທາງໂຄ້ງເດີ້ 555
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on July 23, 2019, 04:20:20 PM
ໂຄ້ງສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນ ບັນຊີຈິງ XM

(https://i.imgur.com/0rrMNaH.png)

ການແຂ່ງຂັນສິ້ນສຸດວັນຄືນ ວັນສຸກ ທີ 26 ຫຼື ກ່ອນຕະຫຼາດປິດຂອງເຊົ້າ ວັນເສົາ ທີ 27 ຜູ້ມີອໍເດີຄ້າງຕ້ອງປິດເດີເດີກ່ອນວັນດັ່ງກ່າວ ຫາກມີອໍເດີຄ້າງຖືວ່າສະຫຼະສິດໃນການຮັບລາງວັນ
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on July 29, 2019, 09:36:34 AM
ປະກາດຜົນການແຂ່ງຂັນ ບັນຊີຈິງ XM ເດືອນ ສິງຫາ 2019
(https://i.imgur.com/ApsR4gS.png)

ຜູ້ຊະນະມີ 2 ທ່ານຄື:

ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 1 ແມ່ນ "49036488" ຮັບເງິນລາງວັນ 150 USD ເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 2 ແມ່ນ "49036883" ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD ເຂົາບັນຊີເທຣດ
ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 3 ແມ່ນ "49036488" ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD ເຂົາບັນຊີເທຣດ

ທີມງານກຳລັງຈັດກຽມເງິນລາງວັນໃຫ້ ຫຼັງຈາກໂອນເງິນແລ້ວຈະແຈ້ງມາອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ໝາຍເຫດ: ບັນຊີແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ແຂ່ງຂັນສາມາດໃຊ້ເທຣດຕໍ່ໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຜົນກັບລາງວັນທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ການຕັດສິນລາງວັນນີ້ໃນຄັ້ງນີ້
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: Lay Winer on July 29, 2019, 10:53:09 AM
 ??? ??? ??? ສີມືບໍ່ທທຳມະດາມີແຕ່ຄົນເກັ່ງໆ ເຈີກັນຊຸດຫນ້າ ຂໍເວລາສັ້ນລົງຈັກ 2 ທິດໄດ້ບໍແອັດ  :P :P
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ on July 29, 2019, 11:27:21 AM
ດຽວທາງທີມງານປຶກສາກັນແລ້ວຈະແຈ້ງອີກເທື່ອໜື່ງເດີ້ ແຕ່ໂດຍສ່ວນຕົວເຫັນວ່າປັບລົງເຫລືອ2ທິດ ພໍດີບໍ່ດົນ ແລະ ບໍ່ໄວເກີນໄປ
ຖ້າຕິດຕາມນຳກັນເດີ້  :)
Title: Re: ກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on August 01, 2019, 11:40:35 AM
ເງິນລາງວັນໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີ ຜູ້ຊະນະທັງສອງຄົນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເດີ ຮຽນມາເພື່ອຮັບຊາບ

ID 39100669 ແລະ ID 49001999

ຕິດຕາມການແຂ່ງຂັນຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້ ທີ່ນີ້ (https://fxvientiane.com/index.php?topic=2324.new#new)