fxvientiane ສັງຄົມການເງິນ

Broker ແນະນຳ => Forex Broker ອື່ນໆທີ່ນ່າສົນໃຈ => Topic started by: ແອັດມິນ. on July 24, 2019, 12:04:59 PM

Title: Weltrade
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ. on July 24, 2019, 12:04:59 PM
(https://i.imgur.com/GGP00Nk.png)

ເປີດບັນຊີ WelTrade ທີ່ນີ້ (https://lao.weltrade.com/?r1=ipartner&r2=25647)


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
Title: Re: Weltrade
ໂພສ໌ໂດຍ: ກິງຄຳ ເກີດມະນີ on July 24, 2019, 09:38:50 PM
โบกกากนี้ข้อยแบนไว้แต่ปีกายแล้ว เนื่องจากโบกกากนี้มันบ่อตัดตามsl มันลากกินรอด384 จุด แต่โบกเขาบ่อยอมเคมคืนให้
Title: Re: Weltrade
ໂພສ໌ໂດຍ: ແອັດມິນ on July 26, 2019, 08:34:16 AM
ຖ້າເປັນຊ່ວງຂ່າວອາດຈະເກີດເຫດການແບບນີ້ໄດ້ ຂອງເຈົ້າແມ່ນຊ່ວງຂ່າວບໍ່