Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ແອັດມິນຫຼັກ

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 13
1
ແຂ່ງຮອບຕໍ່ໄປມື້ໃດແຈ້ງແນ່ເດີລູກພີ້ :-* :-*
ເດືອນໜ້າຈັດຕໍ່ແນ່ນອນຊຸດນີ້ຈົບກ່ອນເດີ ກຽມຕົວໃວ້ໂລດ

2


ປະກາດ: ຕັດສິດ ID 39107194 ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຕາມໄລຍັງເວລາທີ່ກຳນົດ

4
ອັບເດດຜົນການແຊ່ງຂັນອາທິດທຳອິດ ນັກຮົບຕາຍຫຼາຍຄົນເຕີບ ແຕ່ຄືເຂົາວ່າ ສົງຄາມຍ່ອມຕ້ອງມີການສູນເສຍ


5
ຄືບໍ່ມີຊື່ຂ້ອຍ ແອດມີນກວດສອບໃຫ້ແນ່ ID 49002021
ອັບເດດໃຫ້ແລ້ວເດີ ຂໍອະໄພເບິ່ງຂ້າມໄປ

7
ໂອນເງິນລາງວັນໃຫ້ແລ້ວເດີ

8
ເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີລາຍຊື່ໃນນີ້ ໃຫ້ອັບເດດຂໍ້ມູນບັນຊີແລ້ວຕອບກັບກະທູ້ລິ້ງລຸ່ມນີ້ຄືນໃໝ່ ຫຼື ມີບັນຫາໃດ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ທີມງານ Fxvientiane ຊ່ວຍເຫຼືອ ສາມາດສົ່ງມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ Line: @Fx.vientiane

9

Login : 49002913
Investor : Koth1998
Server: XMGlobal-Real 39
ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ "Cannot connect to your account. Please check the login credentials" ຄືບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ ລົບກວນຜູ້ໃຊ້ງານກວດສອບເລດບັນຊີ ແລະ/ຫຼື ລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນ ແລະ/ຫຼື ເຊີເວີຄືນໃໝ່ ແລ້ວແຈ້ງກັບມາທີ່ກະທູ້ນີ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງ

10
ປິດການລົງທະບຽນ

ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານໂຊກດີ

11

ສຳຫຼັບຜູ້ຊະນະໃນຮອບນີ້ໄດ້ແກ່ "ຜີ້ງນ້ອຍຄ່ອຍຮັກ" ເລກບັນຊີເທຣດ "51602443" ລົບກວນຜູ້ຊະນະເປີດບັນຊີ Real XM ຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມ ພ້ອມກັບສະໝັກສະມາຊິກກັບຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ໝາຍເລກ 34063039 ແລ້ວແຈ້ງກັບມາກ້ອງກະທູ້ນີ້ເພື່ອທີມງານຈະໄດ້ໂອນເງິນລາງວັນໃຫ້


ລິ້ງເປີດບັນຊີຈິງ
https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=en&p=1

ວິທີສະໝັັກສະມາຊິກກັບຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ
https://fxvientiane.com/index.php?topic=69.013
ຜູ້ທີ່ເຕີມເງິນແລ້ວສາມາດແຈ້ງໃຕ້ກະທູ້ນີ້ເດີ

14
ສຳຫຼັບຜູ້ສະໝັກ ບໍ່ຜ່ານ ໃຫ້ສະມັກໃໝ່ຕາມລິ້ງຂອງກິດຈະກຳແລ້ວໂພດໃຕ້ກະທູ້ນີ້ເພື່ອກວດສອບຄືນໃໝ່

15
FBS.com / FBS VIP Seminar 2019
« on: June 25, 2019, 03:33:55 PM »

ສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດ ແລະ ຕິດຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ທີ່
ຫຼື
ຫຼື

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 13