Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Fxdaddy

Pages: [1] 2
2
ກະຂຶ້ນພິລຶກໂພດແນວນິ ::)

3
Update ຜົນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ເບີ່ງແນ່ແອດມີນ  ;D

5
Login:39105952
Investor password : Abc12345
Sever :XmGlobal-Real 29

6
ຖ້າຢູ່ເດີ້ ;D

7
ຈວດໆເລີຍຫົວຫນ້າ

9
FBS.com / Re: Seminar FBS 2018
« on: June 17, 2019, 12:12:09 PM »
ມື້ໃນມີງານດີໆແບບນີ້ອີກ ແຈ້ງແນ່ເດີ້ແອດ

10
ຄຳຖາມທົ່ວໄປ / Re: IB ແມ່ນຫັຍງ ?
« on: June 17, 2019, 12:10:29 PM »
ໜ້າສົນໃຈລອງເຮັດ ໄອບີ ກ່ອນ ;D

11
ເສຍດາຍມາບໍ່ທັນ :'(

12
ຖ້າບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍທະຍອຍຊື້ເກັບໃວ້ກະດີ ຕາມຄວາມຄິດສ່ວນຕົວ

13
ສີ່ງທີ່ຄິດວ່າອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ປອດໄພທີ່ສຸດ

14
Forex News / Re: ຄິດແນວໃດກັບ FxTrading Corp
« on: June 11, 2019, 08:59:18 AM »
ໂລກປ່ຽນໄປໃວຫຼາຍຈົນເຮັດໃຫ້ບາງກຸ່ມຄົນນຳບໍ່ທັນແລ້ວຕົກເປັນເຍື່ອ

15
ບີນແນ່ທ້ອນ  :P

Pages: [1] 2