Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ແອັດມິນຫຼັກ

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7
2
FBS.com / FBS VIP Seminar 2019
« on: June 25, 2019, 03:33:55 PM »

ສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດ ແລະ ຕິດຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ທີ່
ຫຼື
ຫຼື

3
ຜູ້ທີ່ ຜ່ານ ແລ້ວສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2019 ເດີ ຫາກເຕີມເງິນຫຼັງນັ້ນນັ້ນຖືວ່າສະຫຼະສິດຈາດການແຂ່ງຂັນ (ເພື່ອບໍ່ເປັນການເອົາປຽບຄົນອື່ນ)
ການເຕີມເງິນ: ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຊ່ອງທາງສາມາດເຕີມດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ເຕີມຜ່ານຜູ້ຝາກເງິນທ່ອງຖິ່ນ Fxvientiane ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ທ່ານສະດວກ

1. 39100299ຜ່ານ

2. 39100646ຜ່ານ

3. 39100669ຜ່ານ

4. 39101254ຜ່ານ

5. 39106021ບໍ່ຜ່ານ

6. 39105952ຜ່ານ

7. 39106458ບໍ່ຜ່ານ

8. 39107194ຜ່ານ

9. 49000998ຜ່ານ

10. 49001168ຜ່ານ

11. 49001795ຜ່ານ

12. 49001790ຜ່ານ

13. 49000924ຜ່ານ

14. 49002020ຜ່ານ

15. 49001999ຜ່ານ

16. 49002006ຜ່ານ

17. 49002021ຜ່ານ

18. 49002013ຜ່ານ

19. 49000943ຜ່ານ

20. 49002702ຜ່ານ

21. 49002913ຜ່ານ

22. 49003144ຜ່ານ

23. 48004906ຜ່ານ

ຜູ້ທີ່ ຜ່ານ ແລ້ວສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2019 ເດີ ຫາກເຕີມເງິນຫຼັງນັ້ນນັ້ນຖືວ່າສະຫຼະສິດຈາດການແຂ່ງຂັນ (ເພື່ອບໍ່ເປັນການເອົາປຽບຄົນອື່ນ)

4
ການແຂ່ງຂັນຊີງເງິນລາງວັນ 1 ລ້ານໂດລາ


6
1. ໃຫ້ທ່ານ ລ໋ອກອິນ ບັນຊີເທຣດ XM ເກົ່າ (ບັນຊີໃດກະໄດ້) ຂອງທ່ານໃວ້ໃນລະບົບຄ້າງໃວ້ໃນບຼາວເຊີ້ກ່ອນ2. ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຂົ້າໄປເວັບ Fxvientiane.com ໄປທີ່ຫົວຂໍ້ " ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real " ກະທູ້ " ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ມິຖຸນາ 2019 " ຈາກນັ້ນກົດທີ່ລິ້ງເປີດບັນຊີຮ່ວມກິດຈະກຳ3. ເຕີມຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານຕາມທີ່ລະບົບຖາມໃຫ້ຄົບ ແລະ ເລືອກປະເພດບັນຊີເປັນ Micro MT4 (ຕາມຮູບ)4. ໜ້າຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ທ່ານເລືອກປະເພດບັນຊີຕ່າງໆໃຫ້ຄົບ ແລະ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານບັນຊີເທຣດ (Master Password) ແລ້ວກົດ " ເປີດບັນຊີ "5. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປອີເມວຂອງທ່ານ (ອີເມວທີ່ທ່ານໃຊ້ລົງທະບຽນໃວ້ກັບ XM) ທ່ານຈະເຫັນອີເມວຈາກ XM ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປກົດ "ຍືນຍັນອີເມວ"6. ຈາກນັ້ນຈະມີອີເມວອີກ 1 ສະບັບຈາກ XM ເຂົ້າມາອີກ ເປັນອີເມວຂໍ້ມູນບັນຊີຈິງຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຈະປະກອບມີ ເລກບັນຊີເທຣດ ແລະ ເຊີເວີຂອງບັນຊີ7. ໃຫ້ທ່ານເປີດໂປຼແກຼມ MT4 ໃນຄອມພິວເຕີຂື້ນມາ ແລ້ວເຂົ້າໄປທີ File > Login to Trade Account (ຕາມຮູບ)8. ເຕີມຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຈາກອີເມວສະບັບທີ່ສອງທີ່ XM ສົ່ງມາໃຫ້ນັ້ນ ສ່ວນລະຫັດຜ່ານ (Password) ແມ່ນຕົວທີ່ທ່ານຕັ້ງໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 4 ດ້ານເທິ່ງ, ຫຼັງເຕີມຂໍ້ມູນຄົບໃຫ້ກົດ "Login"9. ໃນໂປຼແກຼມ MT4 ໃຫ້ກົດໄປທີ່ Tools > Options (ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການສ້າງ ລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນ ຫຼື Investor Password)10. ຈະມີໜ້າຕ່າງຂື້ນມາໃນແທບ Server ໃຫ້ກົດໄປທີ "Change"11. ໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາຊ່ອງ "Current password" ໃຫ້ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ MT4 ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 4 ດ້ານທ້ະ່ງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕິກທີ່ "Change Investor (Read only) password" ແລ້ວໃຫ້ທ່ານຕັ້ງລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນ (Investor password) ໄດ້ຕາມໃຈ (ລະຫັດຜ່ານນີ້ຂໍໃຫ້ມີຕົວພິມນ້ອຍ ພິມໃຫຍ່ ແລະ ຕົວເລກນຳ)
12. ຫຼັງຈາກສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ກັບໄປທີ່ກະທູ້ກິດຈະກຳແລ້ວ ເອົາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໂພດທີ່ກ້ອງກະທູ້ກິດຈະກຳ ເພື່ອເປັນການືນຍັນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ກໍ່ເປັນອັນສຳເລັດ
ໝາຍເຫດ: ການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຝາກໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງຕາມຄວາມສະດວກ ຫຼື ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນຜ່ານທາງເວັບບອດພວກເຮົາກໍ່ໄດ້

ຕິດຕໍ່ເພື່ອສອບຖາມການຝາກຖອນເງິນຜ່ານ Line Fxvientien


ຫຼື Whatsapp

7

ໄລຍະເວລາເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
- ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
- ເລີ່ມແຂ່ງວັນທີ 01 - 26 ກໍລະກົດ 2019


ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
- ເປີດບັນຊີ MT4 ຈິງໃໝ່ປະເພດ Real Micro XM ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລືອກຮັບໂບນັດຜ່ານລິ້ງຂອງກິດຈະກຳນີ້ເທົ່ານັ້ນ
- ລິ້ງເປີດບັນຊີແມ່ນ https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1
- ບໍ່ສາມາດໃຊ້ບັນຊີເກົ່າເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຕ້ອງເປີດໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ
- ແຈ້ງເລກບັນຊີກ້ອງກະທູ້ນີ້ເພື່ອກວດສອບກ່ອນຝາກເງິນ
- ແຈ້ງເລກ ID ແລະ ລະຫັດ Investor Password ໃຕ້ກະທູ້ນີ້ (ເບິ່ງວິທີສ້າງລະຫັດ Investor Password)
- ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ ຈຳນວນ 20 USD
- ບໍ່ຈຳກັດ Leverage
- ບໍ່ຈຳກັດເທັກນິກການເທຣດ
- ບໍ່ຈຳກັດເລື່ອງ Money Management
- ສາມາດໃຊ້ EA ໄດ້
- ເທຣດກ່ອນມື້ເລີ່ມກິດຈະກຳຖືວ່າເປັນໂມຄະ


ເງື່ອນໄຂໃນການຕັດສິນຜູ້ຊະນະ
- ຜູ້ຊະນະແມ່ນຜູ້ທີມີກຳໄລສູງສຸດ
- ກຳໄລຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 10% ຂອງຍອດເງິນຝາກ
- ມີອໍເດີທັງໝົດບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 10 ອໍເດີ
- ຕ້ອງປິດອໍເດີພາຍໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2019 ຫຼື ກ່ອນຕະຫຼາດປິດເຊົ້າວັນເສົາທີ 27 ກໍລະກົດ 2019

ລາງວັນກິດຈະກຳ
- ລາງວັນທີ 1 ຈຳນວນ 150 USD
- ລາງວັນທີ 2 ຈຳນວນ 50 USD
- ລາງວັນທີ 3 ຈຳນວນ 50 USD


ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີຫາກມີການລ້າງພອດຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດເຕີມເງິນເພີ່ມໄດ້ (ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ) ເນື່ອງຈາກຜູ້ຊະນະຄຳນວນຈາກຈຳນວນເປີເຊັນກຳໄລ ແລະ ຄົນໜຶ່ງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຫຼາຍບັນຊີເທຣດໄດ້


9

ແທນທີ່ຈະຕັດຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືຊອກຫາໂອກາດການລົງທຶນໃຫມ່, ມັນເປັນເວລາສໍາລັບນັກລົງທຶນແຕ່ລະຄົນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອປະເມີນຄືນສະຖານະພາບແລະສະຖານະການຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກແລະມີປະສົບການ. ບໍ່ຕ້ອງມີການສູນເສຍຕື່ມອີກ. ໃນໄລຍະຍາວ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ, ນັກລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນໃນຕະຫຼາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຈະບໍ່ຄ່ອຍຕື່ນຂຶ້ນຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂີ້ຮ້າຍ. ໃນເວລາທີ່ການສູນເສຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ເລີ່ມປາກົດ, ພວກເຂົາເຈົ້າ suddenly ຮູ້ວ່າຕະຫຼາດແມ່ນຂຶ້ນແລະວ່າໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ດີໄດ້ມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນແມ່ນການຊັກຊ້າເກີນໄປ. ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍອາດຈະສູນເສຍຜົນກໍາໄລທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະປີ. ແທນທີ່ຈະຕັດຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືຊອກຫາໂອກາດການລົງທຶນໃຫມ່,ມັນເປັນເວລາສໍາລັບນັກລົງທຶນແຕ່ລະຄົນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອປະເມີນຄືນຜົນປະໂຫຍດແລະສະຖານະການຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ. ເອົາຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ. ນີ້ແມ່ນ 6 ທີ່ນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງຖະຫນົນຫົນທາງຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ລົ້ມເຫລວກ່ອນ:

1. ລາຄາຫຼັກຊັບຫຼຸດລົງຫຼາຍຈົນບໍ່ສາມາດຫຼຸດລົງ. ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍຊື້ໃນຫຼັກຊັບພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າລາຄາຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວເກີນກວ່າລະດັບລາຄາກ່ອນຫນ້ານີ້. ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລາຄາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າພວກເຂົາມີໂອກາດຊື້ຮຸ້ນໃນລາຄາຕໍ່າ. ໃນປີ 2015, ຮຸ້ນ Ocean Group (OGC) ຫຼຸດລົງ 50% ເມື່ອທຽບໃສ່ລາຄາ 13 ພັນດົ່ງ / ຫຼັກຊັບທີ່ກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນເງິນສົດໃນການຊື້ຮຸ້ນນີ້ດ້ວຍປະລິມານບັນທຶກ. ຜູ້ຊື້ສ່ວນຫຼາຍເຊື່ອວ່າຮຸ້ນໄດ້ຖືກຂາຍອອກແລະຕະຫຼາດແມ່ນລາຄາຕໍ່າເກີນໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກລາຄາຫຼັກຊັບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ສູນເສຍມູນຄ່າກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງ. ນັກລົງທຶນຄວນຮຽນຮູ້ຄວາມຈິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຫຼຸດລົງໃນລາຄາຫຼັກຊັບ. ຖ້າທຸລະກິດທຸລະກິດຂອງທຸລະກິດມີບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ, ລາຄາຫຼັກຊັບຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກ.

2. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເວລາດົນນານເພາະມັນບໍ່ສາມາດເພີ່ມຂື້ນຕື່ມອີກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບສະຖານະການຂ້າງເທິງ, ນັກລົງທຶນສ່ວນຕົວທີ່ມີປະສົບການທີ່ບໍ່ມີປະສົບການຈະຂາຍຮຸ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວແລະເບິ່ງຄືວ່າລາຄາຕະຫຼາດສູງກວ່າມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງຫຼັກຊັບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼາຍຄົນແມ່ນເຕັມໃຈທີ່ຈະຂາຍຮຸ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະເກັບຮັກສາໄວ້ບາງສ່ວນຂອງຮຸ້ນຫຼຸດລົງໃນດັດຊະນີ. ນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືການດຶງອອກຈາກພືດແລະການຫຍົດຫຍ້າໃນສວນ.

3. ລາຄາຮຸ້ນແມ່ນພຽງແຕ່ຕ່ໍາເທົ່າກັບຈອກ້ໍາຕົ້ມ, ແລະມັນບໍ່ໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດລົດລົງຫລືຈະລົ້ມລະລາຍ, ລາຄາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດສາມາດກັບຄືນໄປອີກແລ້ວ. ແຕ່ລະປີ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງຫວຽດນາມມີທຸລະກິດຫລາຍສິບແຫ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກເລີກການລົງທືນຍ້ອນການສູນເສຍທຸລະກິດ. ນັກລົງທຶນເສຍໃຈແລະຊື້ຮຸ້ນລາຄາຕໍ່າມັກຈະຈ່າຍຄ່າສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຜິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

4. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຮຸ້ນໃນໄລຍະເວລານີ້ຄວນຈະຫຼຸດລົງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເພີ່ມຂື້ນ. ທິດສະດີວົງຈອນແມ່ນຄວາມຈິງສໍາລັບຕະຫຼາດທົ່ວໄປ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງສໍາລັບຮຸ້ນສ່ວນບຸກຄົນ. ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີການແຂ່ງຂັນສູງແລະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຼືລົງທຶນໃນ R & D ຈະຖືກຍົກເວັ້ນຈາກເກມ.

5. ລໍຖ້າລາຄາທີ່ຈະກັບຄືນໄດ້ຈະຂາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ. ນັກລົງທຶນນັກລົງທຶນບາງຄົນກໍ່ຖືຫຸ້ນເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບໍ່ດີ. ພວກເຂົາເຈົ້າລໍຖ້າລາຄາຫຼັກຊັບທີ່ຈະມີການຟື້ນຟູດ້ານວິຊາການໃນໄລຍະສັ້ນເພື່ອ "ຫລົບຫນີ" ເພື່ອຈໍາກັດການສູນເສຍ. ບາງຄັ້ງ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເສຍຄ່າດັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າລາຄາຫຼັກຊັບອາດຈະບໍ່ "ຟື້ນຕົວທາງດ້ານວິຊາການ" ຕາມຄາດຫມາຍ.

6. ຫຼັກຊັບຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫມັ້ນຄົງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ. ນັກລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ຮຸ້ນໃນຂະແຫນງການຂະຫຍາຍຕົວເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງຂະແຫນງການຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາຫຼັກຊັບເພີ່ມຂື້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຮຸ້ນຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຊ້າຫລືຂະຫຍາຍຕົວມັກຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ໃນລະຫວ່າງປີ 2016, ຮຸ້ນຂອງກໍາໄລວິສາຫະກິດທີ່ຫມັ້ນຄົງມີເງິນປັນຜົນສູງແລະທຸລະກິດໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ຢາຂະຫຍາຍຕົວຊ້າຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນຫວຽດນາມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

10
ການວິເຄາະຕະຫຼາດເພື່ອການຕັດສິນໃຈອອກອໍເດີໃນຕະຫຼາດນັ້ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າມີ 2 ຢ່າງຄືການວິເຄາະປັດໃຈພື້ນຖານ (Fundamental Analysis) ແລະ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ (Technical Analysis).

ການວິເຄາະປັດໃຈພື້ນຖານກໍ່ຄືກັບການວິເຄາະບໍລິສັດໃດໜຶ່ງເພື່ອຈະຕັດສິນໃຈເຂົ້າຊື້ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຕາມທິດສະດີພື້ນຖານເສດຖະສາດວ່າທຸລະກິດນັ້ນມີວົງຈອນພື້ນຖານຢູ່ 3 ວົງຈອນຄື ໄລຍະຂະຫຍາຍຕົວ, ໄລຍະເຟືອງຟູ່ ແລະ ໄລຍະທົດຖອຍ. ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງກໍ່ເໝືອນກັນ ການທີ່ເຮົາຈະເບິ່ງເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງກໍ່ຄ້າຍໆກັນພຽງແຕ່ມັນຈະລະອຽດລົງໄປເລີກກ່ວານັ້ນເພາະເປັນການເບິ່ງແບບມະຫາພາກກ່ວາການວິເຄາະບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ ມື້ນີ້ເລີຍເອົາວິທີການອ່ານປັດໃຈພື້ນຖານມາຝາກກັນ ສ່ວນການວິເຄາະທາງເທັກນິກນັ້ນແບ່ງອອກເປັນຫຼາກຫຼາຍສາດການຮຽນຮູ້ເຊິ່ງຈະມາແຊຮ໌ໃຫ້ອ່ານກັນໃນມື້ໜ້າ

ການວິເຄາະປັດໃຈພື້ນຖານ

ວົງຈອນຂອງເສດຖະກິດ
ວົງຈອນຂອງເສດຖະກິດ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເສດຖະກິດຂອງຕະຫຼາດໜຶ່ງມີການຂື້ນແລະລົງເປັນຮອບໆແລະວົນວຽນຊ້ຳກັນໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງປັດໃຈຫຼັກໆໃນການວິເຄາະວ່າໃນຊ່ວງເວລານັ້ນເສດຖະກິດດີຫຼືບໍ່ດີກໍ່ມັກຈະເບີ່ງໃນຊ່ວງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນການລົງທຶນແລະການຜະລິດ ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາກອນ ການຈ້າງງານ ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງວົງຈອນຂອງເສດຖະກິດຈະແບ່ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະຄື: ໄລຍະຂະຫຍາຍຕົວ ໄລຍະສູງສຸດ ໄລຍະເສດຖະກິດຖົດຖອຍ ແລະໄລຍະເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳສຸດ

ໄລຍະຂະຫຍາຍຕົວ
ຫຼັງຈາກຜ່ານໄລຍະຕ່ຳສຸດແລ້ວກໍ່ຈະມາຮອດຊ່ວງຂອງການຟື້ນຟູເຊິ່ງຈະເບີ່ງໄດ້ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຈ້າງງານ ແລະການຜະລິດນັກເສດຖະສາດຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າໃນໄລຍະນີ້ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຕ່ຳ ຈົນກວ່າເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຈົນເຖິງຈຸດສູງສຸດ

ໄລຍະສູງສຸດ
ລຍະສູງສຸດ ຫຼື ໄລຍະສູງສຸດຂອງເສດຖະກິດນີ້ເປັນຈຸດທີ່ມີອັດຕາການຈ້າງງານທີ່ສູງແລະເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງແຮງງານລວມເຖິງເງິນທຶນຂອງປະເທດເກືອບທັງໝົດຖືກໄຊ້ ໃນການຜະລິດແລະການລົງທຶນ ໃນໄລຍະນີ້ໂດຍປົກກະຕິອັດຕາເງິນເຟີ້ມຈະສູງຂື້ນ

ໄລຍະເສດຖະກິດຖົດຖອຍ
ໄລຍະເສດຖະກິດຖົດຖອຍເປັນໄລຍະທີ່ປະລິມານການຜະລິດແລພການລົງທຶນໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງແລະມີອັດຕາການຈ້າງງານທີ່ຫຼຸດລົງ ນັກເສດຖະສາດຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າໄລຍະເສດຖະກິດຖົດຖອຍນີ້ຈະກິນເວລາຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນຂື້ນໄປ

ໄລຍະເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳສຸດ
ໄລຍະນີ້ຈະເປັນໄລຍະຫຼັງຂອງໄລຍະທີ່ເສດຖະກິດຖົດຖອຍແລະເປັນໄລຍະທີ່ມີປະລິມານການຜະລິດແລະການຈ້າງງານຕ່ຳສຸດ ເຊື່ອວ່າຊ່ວງເວລານີ້ຈະບໍ່ກິນເວລາຫຼາຍ ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມຍັງມີກໍລະນີຍົກເວັ້ນເຊັ່ນ: ເຫດການ The Great Depression ໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ 1930 ກິນເວລາເກືອບ 10 ປີ. ວົງຈອນເສດຖະກິດທີ່ໄຊ້ເວລາດົນຈະກິນເວລາປະມານ 10 ປີຂື້ນໄປ ເຊີ່ງວົງຈອນນີ້ຈະມີການຕັ້ງຊື່ຕາມນັກວິໃຈທີ່ໄດ້ມີການສຶກສາມາ.

  • nvestment cycles (7-11 ປີ) ໄດ້ສຶກສາໂດຍ ທ່ານ Clement Juglar;
  • Infrastructure investment cycles (15-25 ປີ) ໄດ້ສຶກສາໂດຍ ທ່ານ Simon Kuznets;
  • Series of Kondratieff (45-60 ປີ) ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍນັກເສດຖະສາດຄົນຣັດເຊຍຊື່ວ່າ Nikolai Kondratiev;
  • Cycles of Forrester (200 ປີ) ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍນັກວິສະວະກຳຄົນອາເມລິກາຊື່ວ່າ Jay Forrester.

ວົງຈອນຂອງເສດຖະກິດນີ້ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານຂອງຊ່ວງເວລາແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງເຫດການໃນແຕ່ລະຊ່ວງ ສຳຫຼັບເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນການຂື້ນລົງຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນແລະໃນຊ່ວງຂອງວິກິດຈະກິນເວລາດົນຂື້ນ ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງກໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຄືກັນໂດຍສ່ວນຫຼາຍໃນຊ່ວງວິກິດຄວາມຮຸນແຮງຈະເກີດຂື້ນຄ້າຍຄືກັບໃນໄລຍະເສດຖະກິດຖົດຖອຍ ເທົ່ານັ້ນ

ນອກຈາກການປ່ຽນແປງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຜົນທັງທາງກົງແລະທາງອ້ອມກັບວົງຈອນເສດຖະກິດແລ້ວຍັງມີປັດໃຈອື່ນທີ່ຍັງມີ ຜົນກະທົບກັບວົງຈອນນີ້ອີກຕົວຢ່າງທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ:ລະດູການແລະແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຍາວ ປັດໃຈດ້ານລະດູການເຊັ່ນ ເມື່ອຮອດຊ່ວງຄິດສະມາດຫຼືຊ່ວງເທສະການອິສເຕີ່ກໍ່ຈະມີການຊື້ຂາຍເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ທຳມະດາ ອຸດສະຫະກຳອື່ນໆເຊັ່ນ:ອຸດສະຫະກຳກະເສດແລະລົດຍົນກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະດູການນີ້ ສ່ວນແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງ ໃນໄລຍະຍາວຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຕີບໃຫ່ຍຂອງເສດຖະກິດວ່າມີໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍປານໃດ

ວົງຈອນເສດຖະກິດສ່ວນຫຼາຍຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນປະເທດ (GDP) ແລະເປັນດັດຊະນີຊີ້ວັດຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊິ່ງໃນຊ່ວງເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວນີ້ກໍ່ຈະມີ GDP ທີ່ສູງຂື້ນຕາມລຳດັບ ໂດຍປົກະຕິໃນຊ່ວງຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນເປັນຂື້ນໄປ ຖ້າການເຕີບໃຫ່ຍຂອງ GDP ຫຼຸດລົງ ເສດຖະກິດກໍ່ຈະມີການຫົດຕົວລົງຄືກັນ

ໃນວົງຈອນເສດຖະກິດທີ່ກິນເວລາດົນໆເຊັ່ນ 50-60ປີນັ້ນກໍ່ມັກຈະປະກອບດ້ວຍວົງຈອນເສດຖະກິດຍ່ອຍໆ ທີ່ກິນເວລາປະມານ 10ປີວົງຈອນນີ້ສຶກສາໂດຍ ນັກເສດຖະສາດຄົນຣັສເຊຍຊື່ Kondraty ໂດຍວົງຈອນເສດຖະກິດທີ່ຍາວນານນັ້ນຈະມີພື້ນຖານການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ່, ການອອກແບບແລະຜະລິດຕະພັນເຊິ່ງໃນການປ່ຽນແປງຂອງຍຸກອຸດສະຫະກຳຊ່ວງຫຼັງນັ້ນຈະກົງກັບຄື່ນທີ່ 5 ທີ່ຍາວທີ່ສຸດ ໃນວົງຈອນຂອງ Kondratyev ສຳຫຼັບໃນຊ່ວງຂອງການເລີ່ມຕົ້ນໃນວົງຈອນໃໝ່ນັ້ນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງ ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃນດ້ານເທັກໂນໂລຢີ່ທາງວິທະຍາສາດເປັນຫຼັກ.

ບັນດາຊ່ວງການເຕີມໂຕຂອງເສດຖະກິດທີ່ສັງລວມມາດ້ານເທິ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາເບິ່ງອອກ ແລະ ປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ຖືກເວລາກໍ່ຈະສາມາດເກັບເງິນເຂົ້າກະເປົ່າໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

11
Forex News / ຄິດແນວໃດກັບ FxTrading Corp
« on: June 10, 2019, 12:03:59 PM »

FxTrading Corp ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ ບໍລິສັດ Maxky ສະໄໝ 5 ປີກ່ອນ ອາດເປັນເປັນໂຄງການແຊລູກໂຊ້ເພື່ອສວຍໂອກາດກັບຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ລ່າສຸດທາງປະເທດເກົາຫຼີ ຍືນຍັນວ່າຕຳຫຼວດເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ປະສັບຄວາມສຳເລັດໃນການສ້າງບັນຍາປະດິດ (AI) ຕາມຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໃສທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ໂງການແຊລູກໂຊ່ເຊິ່ງໃຊ້ Cryto ບັໜ້າ ໂດຍເຍື່ອສ່ວນໃຫຍ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 60 - 80 ປີ.

ລາຍງານວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໃສໃຊ້ໂຄງການແຊລູກໂຊ້ບັງໜ້າໂດຍໃຊ້ Cryto ບັງໜ້າ ຫຼອກເອົາເງິນຂອງເຫຍື່ອໄປແລ້ວກ່ວາ 29 ລ້ານໂດລາ ຈາກນັກລົງທຶນ 50,000 ຄົນ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຖືກ AI ຕາມຈັບກຸມຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂະບວນການແຊລູກໂຊ່ດັ່ງກ່າວຈາກການໃຊ້ເບາະແສເທິງອິນເຕີເນັດໂດຍສະເພາະ ການໃຊ້ຄຳຫຼັກໆເຊັ່ນ ແຊລູກໂຊ່, ລາຍໄດ້ ແລະ ການຊອກສະມາຊິກ ເຊິ່ງ AI ສາມາດກວດຈັບຂະບວນການແຊລູກໂຊທີ່ປະກົດຢູ່ຕາມທີ່ຕ່າງໆ ແລະ ລະບຸຕົວອົງກອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຈົນຖືກຈັບໃນທີ່ສຸດພ້ອມດ້ວຍຫຼັກຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ຕາມການລາຍງານລະບຸວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊື່ວ່າ M-Coin ທີ່ຕັວະຍົວະຜູ້ເຄາະຮ້າຍດ້ວຍຜົນຕອບແທນຕ່າງໆ ແລະ ການຊອກຫາສະມາຊິກມາຕໍ່ຂາ ແລະ ກິນເປີເຊັນໄປເລື້ອຍໆ ຈົນສຸດທ້າຍມາຮູ້ວ່າ M-coin ບໍ່ມີຈິງເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່ານັ້ນເອງ.

ໂຄງການແຊລູກໂຊ້ດັ່ງກ່າວເປັນແບບດຽວກັບ FXtrading Corp ທີ່ກຳລັງຈະຖືກຈັບຕາມໆກັຍໄປໃນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງແກ່ງນັກຕົ້ມຕຸ໋ນພວກນີ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຂາດຄວາມຮູ້ຂອງນັກລົງທຶນທົ່ວໄປ ຫຼອກລໍ້ພວກເຂົາດ້ວຍຜົນຕອບແທນເປັນເແີເຊັນ ລາຍວັນ/ເດືອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຄິດວ່ານີ້ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີໃນການລົງທຶນ ຊຶ່ງຄວາມຈິງແລ້ວມັນບບໍ່ມີຫຍັງຮອບຮອງໄດ້ວ່າທ່ານຈະບໍ່ຂາດທຶນ ຢາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານຈົ່ງໃຊ້ສະຕິ, ຄິດ, ວິເຄາະ, ແຍກແຍະ ໃຫ້ອອກວ່າອັນໃດເປັນການລົງທຶນທີ່ຖຶືກຕ້ອງຫຼາຍກ່ວາ.

ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

12
ຄົນຊົ່ວຈະພະຍາຍາມຫາໂອກາດໃນການເຮັດຊົ່ວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແນວໃດກໍ່ຕາມພວກເຂົາໂຊກຮ້າຍທີ່ພວກເຮົາສະຫຼາດພໍເພາະເຮົາຮູ້ວ່າການທີ່ຈະປະສົບຜົນສພເລັດນັ້ນມາຈາກການຮຽນນຮູ້ແລະເທຣດເອງ ເທົ່ານັ້ນ! ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມນັ້ນຢາກໃຫ້ລອງອ່ານປະໂຫຍກດ້ານລຸ່ມນີ້ 3 ຮອບ:

"ຂອງຈະບໍ່ຕົກຫຼຸມພາງການໃຊ້ EA! ຈະບໍ່ສົນໃຈຄຳຮັບຮອງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ 100% ຕໍ່ວັນ/ເດືອນ ແລະ ສຸດທ້າຍຂ້ອຍຈະບໍ່ຂີ້ຄ້ານຈົນປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນມາເທຣດແທນຂ້ອຍ!"

ຄຳຖາມເຫຼົ້ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານ ແລະ ຫຼາຍໆຄົນສົງໃສກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈລົງມືເທຣດ:


Q: ເຮົາຈະມີວິທີການເລືອກໂບຼກເກີແນວໃດ?
A: ຄຳຕອບທຳອິດ ແລະ ມັນເປັນຄຳຕອບດຽວ ໃຫ້ກວດສອບເບິ່ງວ່າໂບຼກເກີຂອງທ່ານນັ້ນເປັນສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍງານໃຫ້ຄວາມປອດໄພທາງການເງິນ ຫຼື ບໍ ແລະ ສຶກສາ ສຶກສາ ແລະ ສຶກສາ ຈາກ ການເລືອກໂບຼກເກີ

Q: ຈະມີວິທີປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກການຫຼອກລວງໄດ້ແນວໃດ?
A: ຕ້ອງສຶກສາ ແລະ ທຳຕົວສະຫຼາດຢູ່ສະເໝີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກ 18 ມົງກຸດນັ້ນເປັນແນວໃດ ແລະ ອັນໃດຈິງບໍ່ຈິງ.

Q: ຜູ້ຈັດການກອງທຶນ Forex ເຊື່ອຖືໄດ້ບໍ?

A: ໄດ້ ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຈັດການກອງທຶນດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນ ແນະນຳໃຫ້ທ່ານກວດສອບວ່າບັນດາຜູ້ຈັດການດັ່ງກ່າວນັ້ນມີໃບອະນຸຍາດຫຼືບໍ

Q: EA ສ້າງກຳໄລໄດ້ແທ້ບໍ?
A: ເຮົາຂໍຖາມກັບວ່າ ຕາເວັນເຄີຍຂື້ນທາງທິດຕາເວັນຕົກບໍ? EA ກໍຄືກັນ ມັນບໍ່ມີທາງເປັນໄປໄດ້ເພາະວ່າໂປຼແກຼມບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປັບປ່ຽນຕົວເອງໄປຕາມສະພາວະຕະຫຼາດໄດ້.

Q: ຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນສຶກສາເລືອງການເທຣດຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
A: ຕິດຕໍ່ຜູ້ມີປະສົບການ ແລະ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັັກໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ ຈົ່ງຢ່າງົມມືດໂດຍບໍ່ສອບຖາມຜູ້ມີປະສົບການ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ທີມງານ FxVientiane ຜ່ານ Facebook ຂອງທີມງານໄດ້.

Q: ຕ້ອງການເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
A: ມີຫຼາຍໂບຼກເກີທີ່ທ່ານສາມາດຝາກ-ຖອນເງິນຜ່ານບັດ Visa Credit/Debit ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍໂບຼກເກີທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຝາກຜ່ານຕົວແທນ ຜູ້ຝາກເງິນທ່ອງຖິ່ນ ສຳຫຼັບ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ FxVientiane Facebook ນີ້

Q: ບໍລິສັດ FxVientiane ຕັ້ງຢູ່ໃສ?
A: FxVientiane ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດ ເປັນພຽງນາມແຝງໃຫ້ກັບທີມງານຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜູ້ສົນໃນໃນການເທຣດຟໍເຮັກຮ້ອງຂານເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງບໍ່ມີທີ່ຕັ້ງຫຼືຫ້ອງການ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌ເທົ່ານັ້ນ

Q: FxVientiane ເຊື່ອຖືໄດ້ບໍ?
​A: ເຊື່ອຖືໄດ້ 100%

Q: ຂ້ອຍຈະຕິດຕໍ່ໃຜໄດ້ຖ້າຖືກໂກງ
A: ມີອົງກອນທີ່ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ແຕ່ກໍ່ຂື້ນກັບວ່າທ່ານຢູ່ໃສ

ອາເມລິກາ :
CFTC: http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/RedressReparations/index.htm
NFA: http://www.nfa.futures.org/basicnet/Complaint.aspx
ອັງກິດ :
ActionFraud: http://www.actionfraud.org.uk/report_fraud
ອົດສະຕາລີ :
ໜ່ວຍງານກວດສອບການສໍ້ໂກງ : http://www.scamwatch.gov.au/content/index.phtml/tag/reportascam#h2_10


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ


13
ການເລືອກໂບຼກເດີທີ່ຈະເທຣດນັ້ນກໍ່ຄ້າຍໆກັບການເຂົ້າໄປໃນຮ້ານອາຫານນັ້ນຫຼະ ທ່ານຮູ້ບໍວ່າເຂົ້າໄປແລ້ວທ່ານຈະສັ່ງຫຍັງກິນ? ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ເຫັນເມນູຂອງຮ້ານ ຍົກເວັ້ນຫາກທ່ານເປັນລູກຄ້າປະຈຳຂອງຮ້ານນັ້ນ

ໂບຼກເກີຟບເຣັກນັ້ນມີ 2 ປະເພດຄື:
1. Dealing Desk
2. No Dealing Desk


Dealing Desk ນັ້ນຈະຮ້ອງວ່າເປັນພວກ Market Makers ສ່ວນ No Dealing Desk ນັ້ນຈະແຍກອອກເປັນລາຍລະອຽດດດັ່ງນ້ັນ.

  • Straight Through Processing (STP)
  • Electronic Communication Network + Straight Through Processing (ECN+STP).ແລ້ວ Dealing Desk ໂບຼກເກີແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? Dealing Desk Broker ເປັນໂບຼກເກີທີ່ຫາລາຍໄດ້ຈາກສ່ວນຕ່າງຂອງລາຄາ (Spread) ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ ໂບຼກເກີແບບນີ້ຮ້ອງອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ “market makers”

Market Maker ນັ້ນສາມາດຄວບຄຸມລາຄາໄດ້ ເຊິ່ງຍັງມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍເນື່ອງຈາກການມີ Fixed Spread ແລະ ລູກຄ້າຂອງ Dealing Desk ນັ້ນບໍ່ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າຕະຫຼາດກາງແຕ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເພາະການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງໂບຼກເກີນັ້ນສູງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ລາຄານັ້ນຄືກັບອັດຕາຂອງທະນາຄານກາງສະເໝີ

ການເທຣດໂດຍໃຊ້ໂບຼກເກີ Dealing Desk ນັ້ນເຮັດວຽກຕາມຮູບແບບລຸ່ມນີ້:ສົມມຸດວ່າທ່ານສົ່ງຄຳສັ່ງ Buy ຄູ່ເງິນ EUR/USD 100,000 ໜ່ວຍຜ່ານໂບຼກເກີ Dealing Desk ຂອງທ່ານ ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມຈັບຄູ່ມັນກັບອໍເດີ Sell ກັບລູກຄ້າຄົນອື່ນກ່ອນ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຈະຜ່ານເດີຂອງທ່ານໄປໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັບອໍເດີຂອງ ຫຼື ຄົນທີ່ເພີ່ມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ຕະຫຼາດ. ເຊິ່ງການເຮັດແບບນີ້ພວກເຂົາຕ້ອງການຈຳກັດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຂົາກໍ່ຈະໄດ້ເງິນຈາກຄ່າ Spread ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮັບອໍເດີຂອງລູກຄ້າ ແລະ ກົງກັນຂ້າມຖ້າມີອໍເດີທີ່ບໍ່ກົງກັນ ແລະ ຈັບຄູ່ກັນເອງບໍ່ໄດ້ພວກເຂົາຈະຮັບອໍເດີຂອງທ່ານໄປ.

No Dealing Desk (NDD) ໂບຼກເກີແມ່ນຫຍັງ?
ງ່າຍໆຕາມຊື່ຂອງມັນ No Dealing Desk ພວກເຂົາຈະບໍ່ຮັບອໍເດີເທຣດຂອງລູກຄ້າNDD ເປັນດັ່ງຂົວເຊື່ອມຕໍ່ ພວກເຂົາສ້າງໂຄງສ້າງ NDDs ແລະ ຄິດຄ່າທຳນຽມພຽງເລັກນ້ອຍຈາກການເທຣດ ເຊິ່ງອາດມີການເພີ່ມຂື້ນນ້ອຍໜຶ່ງ.
No Dealing Desk ນັ້ນເປັນໄດ້ທັງໂບຼກເກີ STP ຫຼື STP+ECN

ໂບຼກເກີ STP ແມ່ນຫຍັງ?

ບາງໂບຼກເກີນັ້ນບອກວ່າພວກເຂົາເປັນໂບຼກເກີ ECN ແຕ່ວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວພວກເຂົາບໍ່ມີລະບົບ Straight Through Processing (STP) ເລີຍ.
ໂບຼກເກີທີ່ມີລະບົບ STP ຈະສາມາດສົ່ງຄຳສັ່ງຂອງລູກຄ້າພວກເຂົາເຂົ້າຕະຫຼາດກາງໄດ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ NDD STP ຈະມີຕະຫຼາດກາງຫຼາຍແຫ່ງເຊິ່ງແຕ່ລະແຫ່ງກໍ່ຈະມີລາຄາ Bid & Ask ຂອງພວກເຂົາເອງ

ສົມມຸດວ່າ NDD STP ມີຜູ້ສ້າງສະພາບຄ່ອງ 3 ເຈົ້າ ແລະ ໃນລະບົບນີ້ຈະເຫັນວ່າມີຄູ່ລາຄາ Bid & Ask ຂອງແຕ່ລະເຈົ້າທີ່ຕ່າງກັນ.ລະບົບຂອງພວກເຂົາຈະແຍກ Bid ກັບ Ask ຈາກລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດໄປເປັນລາຄາທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ ໃນກໍລະນີນີ້ ລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ 1.30000 (ທ່ານຕ້ອງການ Sell ທີ່ລາຄານີ້) ແລະ ຄາລາ Ask ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ 1.30001 (ທ່ານຕ້ອງການ Buy ທີ່ລາຄານີ້) ລາຄາ Bid ແລະ Ask ຕອນນີ້ແມ່ນ 1.3000 / 1.3001 ແຕ່ທ່ານເຫັນລາຄານີ້ໃນໂປຼແກຼມຂອງທ່ານບໍ? ແນ່ນອນ! ບໍ່ເຄີຍ!

ໂບຼກເກີບໍ່ແມ່ນກອງທຶນເພື່ອການກຸສົນ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່ລາຄາເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເຮົາຟຼີໆ!

ເນື່ອງຈາກວຽກທີ່ວຸ່ນວາຍ ແລະ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງພວກເຂົາ ໂບຼກເກີຂອງທ່ານຈະເພີ່ມສ່ວນຕ່າງເຂົ້າໄປເລັກນ້ອຍໃນ Spread ແລະ ຖ້ານະໂຍບາຍຂອງພວກເຂົາແມ່ນ 1 ຈຸດ ລາຄາທີ່ທ່ານຈະເຫັນໃນໂປຼແກຼມຈະເປັນ 1.2999 / 1.3002 ໝາຍຄວາມວ່າ 1 Spread ຂອງພວກເຂົາຈະກາຍເປັນ 3 spread ສຳຫຼັບທ່ານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອທ່ານຢາກ Buy EURUSD ທີ່ 100,000 ໜ່ວຍທີ່ລາຄາ 1.3002 ອໍເດີຂອງທ່ານຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ Liquidity Provider A ຫຼື B

ຖ້າອໍເດີຂອງທ່ານຈັບຄູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ສະພາບຄ່ອງ A ຫຼື B ພວກເຂົາຈະມີອໍເດີ Sell 100,000 ໜ່ວຍຂອງຄູ່ເງິນ EUR/USD ທີ່ລາຄາ 1.3001 ແລະ ແລະ ທ່ານຈະມີອໍເດີ Buy 100,000 ໜ່ວຍຂອງລາຄ່າເງິນ EUR/USD ທີ່ລາຄາ 1.3002 ແລະ ໂບຼກເກີຂອງທ່ານຈະໄດ້ກຳໄລ 1 ຈຸດ.

ການປ່ຽນ Bid/Ask ເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ Broker STP ສ່ວນຫຼາຍມີ Spread ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຖ້າ Spread ຂອງຜູ້ໃຫ້ສະພາຍຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດຕ່າງກັນ ພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ມີທາງເລືອກແຕ່ບາງໂບຼກເກີກໍມີ Fixed Spread ຄືກັນ ແຕ່ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນ Spread ແບບບໍ່ຄົງທີ່. (Non-Fixed Spread)

ແລ້ວໂບຼກເກີ  ECN ແມ່ນຫຍັງ?
ໂບຼກເກີ ECN ແທ້ນັ້ນຈະສົ່ງອໍເດີຂອງລູກຄ້າໄປຈັບຄູ່ກັບອໍເດີຂອງຄົນອື່ນໃນຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານລະບົບ ECN ຄືກັນ ເຊິ່ງຄົນອື່ນອາດຈະເປັນທະນາຄານ ຫຼື ນັກເທຣດລາຍຍ່ອຍ ຫຼື ກອງທຶນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຜູ້ເທຣດແຕ່ລະຄົນຕາກແຕ່ລະໂບຼກເກີຈະມີລາຄາ Bid ແລະ Ask ໃນລາຄາທີ່ຕ່າງກັນ.

ໂບຼກເກີ ECN ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຫັນວ່າປະລິມານການເທຣດໃນຕະຫຼາດວ່າຄົນອື່ນເຂົາເທຣດຫຍັງກັນ ເພາະວ່າໂດຍທຳມະຊາດຂອງ ECN ນັ້ນ ໂບຼກເກີຈະຄິດຄ່າທຳນຽມພຽງເລັກນ້ອຍຈາກການຈັບຄູ່ອໍເດີຂອງລູກຄ້າ.

ເຮົາຄວນໃຊ້ໂບຼກເກີປະເພດໃດເທຣດ?
ມັນແລ້ວແຕ່ນັກເທຣດ ເພາະແຕ່ລະອັນບໍ່ມີຕົວໃດດີກ່ວາກັນຢ່າງຊັດເຈນ ມັນຂື້ນຢູ່ກັບວ່າທ່ານເປັນນັກເທຣດປະເພດໃດ ແລະ ຕັດສິນໃຈເລືອກ ວ່າຈະເອົາ Spread ຫຼື Commission ແທນ ຫຼື ຈະເລືອກເອົາແບບ Spread ສູງ ແຕ່ບໍ່ມີຄອມມິດຊັນ.
ປົກກະຕິແລ້ວພວກເທຣດລາຍວັນຫຼືພວກ Scalper ນັ້ນມັກຫຼີ້ນໂບຼກເກີທີ່ມີ Spread ນ້ອຍໆ ຫຼາຍກ່ວາ ເພາະເຮັດກຳໄລໄດ້ງ່າຍກ່ວາ ເພື່ອທີຈະຫຼຸດຕົ້ນທຶນອໍເດີຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ໂບຼກເກີທີ່ມີ Spread ສູງນັ້ນຈະເໝາະກັບການຖືຍາວ ຫຼື ຮ້ອງອີກແບບໜຶ່ງວ່າ Position Trader.


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
15

ໄລຍະເວລາການແຂ່ງຂ້ນ
- ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2019
- ເລີ່ມແຂ່ງວັນທີ 17  - 28 ມິຖຸນາ 2019

ເງື່ອນໄຂກິດຈະກຳ
- ເປີດບັນຊີ Demo ກັບ XM ໂດຍກຳນົດວົງເງິນ 1,000 USD
- ເປີດບັນຊີແຂ່ງຜ່ານລິ້ງນີ້ເທົ່ານັ້ນ: https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=5
- ບໍ່ຈຳກັດ Leverage ແລະ ຮູບແບບການເທຣດ
- ຫຼັງສະໝັກເປີດບັນຊີໃຫ້ແຈ້ງ ເລກບັນຊີເດໂມນັ້ນ ພ້ອມກັບ Investor Password ໃຕ້ກ້ອງກະທູ້ນີ້
- ວິທີສ້າງລະຫັດ Investor Password

ເງືອນໄຂການຕັດສິນຜູ້ຊະນະ
- ຜູ້ຊະນະຄືຜູ້ທີ່ມີຍອດເງິນໃນ Balance ສູງທີ່ສຸດ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 10% ຂອງ 1,000 USD
(ຫ້າມເປີດອໍເດີກ່ອນວັນທີ 17 ແລະ ຕ້ອງປິດອໍເດີກ່ອນຕະຫຼາດປິດຂອງເຊົ່າວັນເສົາທີ 29-6-2019 ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືເປັນ ໂມຄະ >:()

ລາງວັນກິດຈະກຳ
ຜູ້ຊະນະອັນດັບ 1 ຈະໄດ້ຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ ຈຳນວນ 30$ 1 ລາງວັນ.


ໝາຍເຫດ: ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບກະທູ້ໄດ້ໃຫ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກກັບເວັບບ່ອດນີ້ກ່ອນ ໄດ້ທີ່ແຈຂວາມືດ້ານເທິງ ປຸ່່ມ Register ສະໝັກງ່າຍໆດ້ວຍ Facebook ເທົ່ານັ້ນ.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7