Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10
1
Gold ທອງຄຳ / ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປະຈຳວັນສຸກທີ 20,09,2019
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on ມື້ນີ້ ເວລາ 06:44:45 AM »
2
GBP/USD / ວິເຄາະກຼາບ GBP/USD ປະຈຳວັນສຸກທີ 20,09,2019
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on ມື້ນີ້ ເວລາ 06:43:52 AM »
3
USD/JPY / ວິເຄາະກຼາບ USD/JPY ປະຈຳວັນສຸກທີ 20,09,2019
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on ມື້ນີ້ ເວລາ 06:43:08 AM »
4
EUR/USD / ວິເຄາະກຼາບ EUR/USD ປະຈຳວັນສຸກທີ 20,09,2019
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on ມື້ນີ້ ເວລາ 06:42:21 AM »
5
GBP/USD / ວິເຄາະກຼາບ GBP/USD ປະຈຳວັນພະຫັດທີ 19,09,2019
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on September 19, 2019, 06:55:32 AM »
6
Gold ທອງຄຳ / ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປະຈຳວັນພະຫັດທີ 19,09,2019
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on September 19, 2019, 06:54:56 AM »
7
USD/JPY / ວິເຄາະກຼາບ USD/JPY ປະຈຳວັນພະຫັດທີ 19,09,2019
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on September 19, 2019, 06:54:11 AM »
8
EUR/USD / ວິເຄາະກຼາບ EUR/USD ປະຈຳວັນພະຫັດທີ 19,09,2019
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on September 19, 2019, 06:53:18 AM »
10
EUR/USD / ວິເຄາະກຼາບ EUR/USD ປະຈຳວັນພຸດທີ 18,09,2019
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on September 18, 2019, 07:06:41 AM »
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10