Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10
1
EUR/USD / ວິເຄາະກຼາບ EUR/USD ປະຈຳວັນພຸດທີ 19,02,2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on February 19, 2020, 08:56:12 AM »
3
GBP/USD / ວິເຄາະກຼາບ GBP/USD ປະຈຳວັນພຸດທີ 19,02,2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on February 19, 2020, 08:54:28 AM »
4
USD/JPY / ວິເຄາະກຼາບ USD/JPY ປະຈຳວັນພຸດທີ 19,02,2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on February 19, 2020, 08:53:41 AM »
5
Gold ທອງຄຳ / ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປະຈຳວັນພຸດທີ 19,02,2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on February 19, 2020, 08:52:58 AM »
7
GBP/USD / ວິເຄາະກຼາບ GBP/USD ປະຈຳວັນພະຫັດທີ 14.02.2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on February 14, 2020, 12:09:48 PM »
8
EUR/USD / ວິເຄາະກຼາບ EUR/USD ປະຈຳວັນພະຫັດທີ 14,02,2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on February 14, 2020, 12:09:15 PM »
9
USD/JPY / ວິເຄາະກຼາບ USD/JPY ປະຈຳວັນພະຫັດທີ 14.02.2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on February 14, 2020, 12:08:10 PM »
10
Gold ທອງຄຳ / ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປະຈຳວັນສຸກທີ 14.02.2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on February 14, 2020, 11:06:00 AM »
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10