ເງືອນໄຂຂອງການລົງທະບຽນ

ທ່ານກຳລັງທຳການສະໝັກສະມາຊິກກັບທາງເວັບບອດ FxVientiane ເຊິ່ງເປັນເວັບໄຊນ໌ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນການເທຣດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ການສະໝັກສະມາຊິກກັບເວັບບ່ອດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈາກທາງບອດເພື່ອຊີງລາງວັນຫຼາກຫຼາຍລວມເຖິງສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໃນມຸກດ້ານຂອງການລົງທຶນໄດ້ ໃນສະມາຄົມ Forex ແຫ່ງນີ້ຂອງພວກທ່ານ.

ວິທີການສະໝັກ ມີ 2 ຊ່ອງທາງ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ຊ່ອງທາງໃດໜຶ່ງໃນການສະໝັກ
- ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ໃຊ້ Email ໃນການສະໝັກ ຫຼັງສະໝັກຮຽບຮ້ອຍທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປຍືນຍັນການສະໝັ້ກໃນອີເມວຂອງທ່ານກ່ອນຈຶ່ງຈະຖືວ່າສຳເລັດການສະໝັກສະມາຊິກ.
- ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ Facebook ໃນການສະໝັກແມ່່ນບໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍືນຍັນຫຍັງ ພຽງແຕ່ສະໝັ້ກດ້ວຍປຸ່ມ Facebook ແຖມລຸ່ມສຸດ.

ໝາຍເຫດ: ການສະໝັກດ້ວຍອີເມວຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕອບຄຳຖາມຍືນຍັນຄວາມປອດໄພດ້ວຍຕົວເລກລາວ (ບໍ່ແມ່ນເລກໂຣມັນ) ເຊິ່ງຕົວເລກລາວມີດັ່ງນີ້:
໐ ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙