Author Topic: ບໍລິການຂອງ Netteller  (Read 1441 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
ບໍລິການຂອງ Netteller
« on: November 25, 2017, 08:18:42 PM »
ບໍລິການຂອງ Netteller

Netteller ເປັນບໍລິການທະນາຄານອອນໄລນ໌ອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງໃວ້ສຳຫຼັບອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຊື້ຂາຍ ຫຼື ໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ
ຄ້າຍກັນກັບ Skrill ແຕ່ Netteller ສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 5,000$ ຕໍ່ວັນ ເຊິ່ງການໂອນເງິນຈະມີຄ່າທຳນຽມຄັັ້ງລະ 1% ສູງສຸດບໍ່ເກີ 10$

ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ຍັງເປັນຂ່າວຮ້າຍສຳລັບເທຣດເດີຊາວລາວຢູ່ ເພາະ Netteller ໄດ້ນຳໜ້າການຢຸດຕິການບໍລິການສຳຫຼັບປະເທດລາວ
ຄືກັນກັບ Skrill ທີ່ຫາກໍ່ຢຸດຕິການບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ ໄປເມື່ອວັນທີ 10 ພະຈິກ 2017 ນີ້ ຕາມຫຼັງ Netteller ໄປ

ແລະ ນີ້ລາຍຊື່ປະເທດໃນ ອາຊີ ທີ່ Netteller ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ຫຼືເບິ່ງປະເທດອື່ນເພີ່ມເຕີມ ທີ່ນີ່