Author Topic: FOREX ມັນບໍ່ແນ່ນອນ ເອົາເງິນໄປເຮັດອັນອື່ນດີກ່ວາ ຢ່າໄປເສຍເວລາເທາະ !!  (Read 535 times)

Offline ແອັດມິນ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 2,242
  • View Profile
FOREX ມັນບໍ່ແນ່ນອນ ເອົາເງິນໄປເຮັດອັນອື່ນດີກ່ວາ ຢ່າໄປເສຍເວລາເທາະ !! ມັນຂີ້ຕົວະ

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ໄດ້ຍິນຄຳນີ້ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຄົນທີ່ເວົ້ສານັ້ນຮູ້ຈັກ Forex ດີປານໃດ ແຕ່ຂ້ອຍຢາກຖາມເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງແນ່ທີ່ມັນແນ່ນອນ?

ເຮັດທຸລະກິດມັນແນ່ນອນບໍ? ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການລົງທຶນຄືກັນ ເຫັນນັກທຸລະກິດປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງສວຍງາມທຸກຄົນບໍ ບາງຄົນກໍ່ແມ່ນບາງຄົນກະບໍ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ສຳເລັດອາດໝົດເນື້ອໜົດຕົວໄດ້ຄືກັນ ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ລາວບໍ່ງ່າຍ ພາກລັດບໍ່ສ່ໃຈຫົວໜ່ວຍທຸະກິດ SME ຕົ້ນທຶນເງິນບ້ານເຮົາສູງເກີນໄປທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດ.

ເປັນພະນັກງານເອກະຊົນແນ່ອນບໍ? ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນວ່າບໍ່ແນ່ນອນ...ຫຼາຍກ່ວາແນ່ນອນ ແຕ່ຄົນທີ່ວ່າມັນບໍ່ແນ່ນອນກະຍັງຊອກສະໝັກງານກັນຫົວຊຸກຫົວຊຸນ ຍ້ອນຊີວິດມັນຕ້ອງຫາລ້ຽງທ້ອງໃສ້ ໄດ້ເງິນເດືອນເທົ່າໃດກະເອົາດີກ່ວາບໍ່ມີລາຍໄດ້
ເຮັດວຽກເອກະຊົນບ້ານເຮົາບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນສູງຄືກັບເອກຊົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ແນວໃດກະຍັງຈະເຮັດຈະເລີກໄລ່ອອກຍາມໃດກະຍັງບໍ່ຮູ້ ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຕາມໂມງຕາມເວລາ ຖືກຫົວໜ້າດ່າ ເພື່ອນຮ່ວມງານຍາດຊີງຕຳແໜ່ງກັນ ແລ້ວມັນຈະແນ່ນອນຢູບ່ອນໃດ?

ຫຼື ຫຼາຍຄົນວ່າເປັນະນັກງານລັດມັນແນ່ນອນ? ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າເຮັດວຽກລັດມັນໝັ້ນຄົງ ສະບາຍ ແຕ່ເງິນເດືອນບໍ່ຫຼາຍອັນນີ້ຮູ້ດີແຕ່ຫຼາຍຄົນກະຍັງຢາກເຮັດ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເບິ່ງແບບນັ້ນ ເຮັດວຽກລັດສະບາຍແຕ່ຄວາມກ້າວໜ້າບໍ່ມີ ຖ້າບໍ່ມີຄົນເບິ່ງແຍ່ (ອັນນີ້ມັນກົນໄປປະເທດລາວ ຕ່າງປະເທດງົງຫຼາຍ ) ເກັ່ງຫຼາຍກະບໍ່ຈະເລີນດີບໍ່ດີ ຕົກຕ່ຳກ່ວາພວກຢູ່ລ້າໆຊ້ຳເພາະຕົວເອງເກັ່ງເກີນ ອາດບໍ່ຖືກໄລ່ອອກ (ພະນັກງານລັດຖືກໄລ່ອອກກະຫຼາຍ ບໍ່ຂໍເວົ້າສາວ່າຍ້ອນຫຍັງ) ແຕ່ຖືກຍ້າຍໄປຫັນຍ້າຍໄປນີ້ ບໍ່ຈະເລີນຈະເທື່ອ (ບໍ່ວ່າສາ..ລູກເຈົ້າຫຼານນາຍ) ເງິນເດືອນກະໜ່ອຍ ຫຼາຍຄົນວ່າໜ່ອຍກະເຮັດ ຂໍສະບາຍຍາມແກ່ຕົວໄປ ຖາມແນ່ຊີວິດເຮົເກີດມາ ສະເລ່ຍຜູ້ຊາຍ 55 ປີ ແຕ່ບຳນານຕ້ອງ 60 ປີຈື່ງໃຫ້ບຳນານ ເຈົ້າຈະຕາຍກ່ອນສະບາຍຊ້ຳ ແລ້ວເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຊ່ວງນີ້ເຈົ້າລຳບາກ?ຄຳຕອບຄືຍ້ອນຄົນລາວ ຍ້ອນຕົວເຮົານີ້ລະມັກງ່າຍ ຂີ້ຄ້ານ ມັກສະບາຍ ແລ້ວກະມັກຈົ່ມວ່າບໍ່ມີເງິນຢູ່ຕະຫຼອດ

ສະຫຼຸບບໍ່ມີອາຊີບໃດແນ່ນອນດອກ ຂະໜາດຊີວິດຍັງບໍ່ແນ່ນອນເລີຍ ... ແລ້ວເຮົາເວົ້າວ່າ Forex ມັນບໍ່ແນ່ນອນ ມັນຖືກບໍ? ຖືກ!! ຂ້ອຍບໍ່ຖຽງ.
ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນເຮົາປິດກັ້ນໂອກາດຂອງຕົວເອງ ມີທາງໃດເຮັດໄດ້ກະເຮັດໄປ ເງິນບໍ່ໄດ້ມີທາງເຂົ້າທາງດຽວ ແລະ ບອກກ່ອນວ່າ Forex ກະບໍ່ງ່າຍ ຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາເພື່ອຫວັງລວຍປຸບປັບ ເຊື່ອຂ້ອຍເຈົ້າບໍ່ມີທາງເຮັດໄດ້ດອກ ຖ້າບໍ່ແນ່ຈິງ ເພາະມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ໃຊ້ຄວມພະຍາຍາມຕ້ອງໝັ້ນຝຶກຝົນກົນລະຍຸດ ແລະ ຄວາມຮູ້ອື່ນໆອີກມະຫາສານ ຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາລອງບຶດໜຶ່ງເສຍເງິນໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວກະໜີ ລະບອກວ່າ forex ຂີ້ຕົວະ ຫຼອກລວງ ອັນນີ້ແລ້ວແຕ່ຈະຄິດຂື້ນກັບມຸມມອງຂອງຄົນທີ່ເທຣດໄດ້ ກັເທຣດເສຍ ເພາະຈະເບິ່ງມັນຕ່າງກັນ.
ຈະວ່າໄປແລ້ວເຮັດທຸລະກິດກະຕົ້ມຕຸ້ນຄືກັນເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດທຶນແຕ່ຕອນລົງທຶນແລ້ວ ແຕ່ກະຍັງເຮັດ ຊ່າງມັນເທາະ
ສະຫຼຸບ ບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນ ແຕ່ຈົ່ງຮຽນຮູ້ມັນຫຼາຍໆ Forex ບໍ່ໄດ້ມີລາຍໄດ້ຈາກການເທຣດພຽງຢ່າງດຽວ!! ເຈົ້າຮູ້ຈັກມັນດີປານໃດ???

ສົນໃຈການເທຣດ Forex ຫຼື ຕ້ອງການສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່ຫາ


Offline FxTrader2012

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 28
  • View Profile
ສ່ວນໃຫຍ່ຂຶ້ນກັບມູນມອງຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ສ່ວນໂຕຄິດວ່າ ທຸກຢ່າງເສຍເວລາໝົດຄັນບໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດມັນຢ່າງແທ້ຈີງ :P

Offline Fxdaddy

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 29
  • View Profile
ຫວັງລວຍທາງລັດໜ້າຈະບໍ່ແມ່ນທາງນີ້