Author Topic: ຂັ້ນຕອນການສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແຂ່ງບັນຊີຈິງ XM - ສຳຫຼັບຜູ້ມີບັນຊີ XM ຢູ່ແລ້ວ  (Read 631 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
1. ໃຫ້ທ່ານ ລ໋ອກອິນ ບັນຊີເທຣດ XM ເກົ່າ (ບັນຊີໃດກະໄດ້) ຂອງທ່ານໃວ້ໃນລະບົບຄ້າງໃວ້ໃນບຼາວເຊີ້ກ່ອນ2. ຈາກນັ້ນເປີດແທັບໃໝ່ໃນ browser ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເວັບ Fxvientiane.com ໄປທີ່ຫົວຂໍ້ " ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real " ກະທູ້ " ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM " ຈາກນັ້ນກົດທີ່ລິ້ງເປີດບັນຊີຮ່ວມກິດຈະກຳ3. ເຕີມຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານຕາມທີ່ລະບົບຖາມໃຫ້ຄົບ ແລະ ເລືອກປະເພດບັນຊີຕາມເງືອນໄຂຂອງກິດຈະກຳ ໃນນີ້ໃຫ້ເລືອກMicro MT4  (ຕາມຮູບ)4. ໜ້າຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ທ່ານເລືອກປະເພດບັນຊີຕ່າງໆໃຫ້ຄົບ ແລະ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານບັນຊີເທຣດ (Master Password) ແລ້ວກົດ " ເປີດບັນຊີ "5. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປອີເມວຂອງທ່ານ (ອີເມວທີ່ທ່ານໃຊ້ລົງທະບຽນໃວ້ກັບ XM) ທ່ານຈະເຫັນອີເມວຈາກ XM ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປກົດ "ຍືນຍັນອີເມວ"6. ຈາກນັ້ນຈະມີອີເມວອີກ 1 ສະບັບຈາກ XM ເຂົ້າມາອີກ ເປັນອີເມວຂໍ້ມູນບັນຊີຈິງຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຈະປະກອບມີ ເລກບັນຊີເທຣດ ແລະ ເຊີເວີຂອງບັນຊີ7. ໃຫ້ທ່ານເປີດໂປຼແກຼມ MT4 ໃນຄອມພິວເຕີຂື້ນມາ ແລ້ວເຂົ້າໄປທີ File > Login to Trade Account (ຕາມຮູບ)8. ເຕີມຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຈາກອີເມວສະບັບທີ່ສອງທີ່ XM ສົ່ງມາໃຫ້ນັ້ນ ສ່ວນລະຫັດຜ່ານ (Password) ແມ່ນຕົວທີ່ທ່ານຕັ້ງໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 4 ດ້ານເທິ່ງ, ຫຼັງເຕີມຂໍ້ມູນຄົບໃຫ້ກົດ "Login"9. ໃນໂປຼແກຼມ MT4 ໃຫ້ກົດໄປທີ່ Tools > Options (ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການສ້າງ ລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນ ຫຼື Investor Password)10. ຈະມີໜ້າຕ່າງຂື້ນມາໃນແທບ Server ໃຫ້ກົດໄປທີ "Change"11. ໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາຊ່ອງ "Current password" ໃຫ້ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ MT4 ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 4 ດ້ານທ້ະ່ງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕິກທີ່ "Change Investor (Read only) password" ແລ້ວໃຫ້ທ່ານຕັ້ງລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນ (Investor password) ໄດ້ຕາມໃຈ (ລະຫັດຜ່ານນີ້ຂໍໃຫ້ມີຕົວພິມນ້ອຍ ພິມໃຫຍ່ ແລະ ຕົວເລກນຳ)
12. ຫຼັງຈາກສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ກັບໄປທີ່ກະທູ້ກິດຈະກຳແລ້ວ ເອົາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໂພດທີ່ກ້ອງກະທູ້ກິດຈະກຳ ເພື່ອເປັນການືນຍັນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ກໍ່ເປັນອັນສຳເລັດ
ໝາຍເຫດ: ການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຝາກໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງຕາມຄວາມສະດວກ ຫຼື ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນຜ່ານທາງເວັບບອດພວກເຮົາກໍ່ໄດ້

ຕິດຕໍ່ເພື່ອສອບຖາມການຝາກຖອນເງິນຜ່ານ Line Fxvientien


ຫຼື Whatsapp