Author Topic: Weltrade  (Read 604 times)

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Weltrade
« on: July 24, 2019, 12:04:59 PM »ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

Offline ກິງຄຳ ເກີດມະນີ

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 12
  • View Profile
Re: Weltrade
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #1 on: July 24, 2019, 09:38:50 PM »
โบกกากนี้ข้อยแบนไว้แต่ปีกายแล้ว เนื่องจากโบกกากนี้มันบ่อตัดตามsl มันลากกินรอด384 จุด แต่โบกเขาบ่อยอมเคมคืนให้

Offline ແອັດມິນ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 2,357
  • View Profile
Re: Weltrade
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #2 on: July 26, 2019, 08:34:16 AM »
ຖ້າເປັນຊ່ວງຂ່າວອາດຈະເກີດເຫດການແບບນີ້ໄດ້ ຂອງເຈົ້າແມ່ນຊ່ວງຂ່າວບໍ່