Author Topic: ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ສິງຫາ 2019  (Read 2258 times)

Offline Paphanh FX

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 6
  • View Profile
Re: ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #30 on: August 09, 2019, 05:07:07 PM »
Log in : 49041082
Investor password : Ki12345
Server: XMGlobal-Real 39

Offline ກິງຄຳ ເກີດມະນີ

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 12
  • View Profile
Re: ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #31 on: August 09, 2019, 06:24:25 PM »
Log in : 49041049
Investor password : KingFC
Server: XMGlobal-Real 39

Offline Lay Winer

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 26
  • View Profile
Re: ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #32 on: August 09, 2019, 11:53:50 PM »
ID:  49000943
Investor:  ww2020
Server: XMGlobal-Real 39
 ::) ::) :P :P
ລົບກວນເປີດບັນຊີ MT4 ໃໝ່ແລ້ວແຈ້ງກັບມາອີດເທື່ອໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ບັນຊີເກົ່າທີ່ເຄີຍເຕີມເງິນແລ້ວມາແຂ່ງອາດເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນລາງວັນເກີດບັນຫາໄດ້

ID:  49038977
Investor:  ww2020
Server: XMGlobal-Real 39

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Re: ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #33 on: August 12, 2019, 08:57:09 AM »
ປິດການລົງທະບຽນ !
ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານໂຊກດີ

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Re: ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #34 on: August 12, 2019, 09:24:13 AM »
Login      : 49033070
Investor   : 77CMfE8G
Server: XMGlobal-Real 39
ລົບກວນຜູ້ໃຊ້ງານນີ້ ລົບການຜູກບັນຊີຂອງຕົນເອງໃສ່ກັບ myfxbook ເນື່ອງຈາກຜູ້ກວດສອບບໍ່ສາມາດລິ້ງບັນຊີເພື່ອກວດສອບໄດ້

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Re: ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #35 on: August 12, 2019, 09:41:55 AM »
Log in : 49041049
Investor password : KingFC
Server: XMGlobal-Real 39
ລົບກວນຜູ້ໃຊ້ງານນີ້ ລົບການຜູກບັນຊີຂອງຕົນເອງໃສ່ກັບ myfxbook ເນື່ອງຈາກຜູ້ກວດສອບບໍ່ສາມາດລິ້ງບັນຊີເພື່ອກວດສອບໄດ້

Offline Pipo

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 11
  • View Profile
Re: ກິດຈະກຳແຂ່ງ Real XM ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #36 on: August 28, 2019, 08:30:33 AM »
Log in : 49041082
Investor password : Ki12345
Server: XMGlobal-Real 39
ຍອມແພ້ຊະ ກ່ອນຊິຖືກຈວດໄປກວ່ານີ້ 555555