Author Topic: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019  (Read 1652 times)

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
ປະກາດຜົນການແຂ່ງຂັນ ອາທິດທີ່ 1


Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #1 on: August 19, 2019, 09:47:19 AM »
ແຈ້ງການຂໍຕັດສິນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ

- ສະມາຊິກຊື່ Beun Donsavanh ເລກ ID 49033070 ເນື່ອງຈາກເອົາບັນຊີໄປຜູ້ກັບ myfxbook ຂອງຕົວເອງເຮັດໃຫ້ແັອດມິນກວດສອບບໍ່ໄດ້. ເຊິ່ງທາງແອັດມິນໄດ້ມີການແຈ້ງໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂ
- ສະມາຊິກຊື່ ກິງຄຳ ເກີດມະນີ ເລກ ID 49041049 ເນື່ອງຈາກເອົາບັນຊີໄປຜູ້ກັບ myfxbook ຂອງຕົວເອງເຮັດໃຫ້ແັອດມິນກວດສອບບໍ່ໄດ້.ເຊິ່ງທາງແອັດມິນໄດ້ມີການແຈ້ງໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂ

Offline ລ້າງພອດ

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 10
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #2 on: August 19, 2019, 03:10:01 PM »
 ;D ;D ;D

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #3 on: September 02, 2019, 09:55:52 AM »
ປະກາດຜົນການແຂ່ງຂັນ ບັນຊີຈິງ XMເດືອນ ສິງຫາ 2019

ຜູ້ຊະນະມີ 3 ທ່ານຄື:

ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 1 ແມ່ນ "49036488" ຮັບເງິນລາງວັນ 150 USD ເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 2 ແມ່ນ "49036247" ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD ເຂົາບັນຊີເທຣດ
ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 3 ແມ່ນ "49036883" ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD ເຂົາບັນຊີເທຣດ

ໝາຍເຫດ: ລົບກວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນເຂົ້າມາໂພດສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ກັບກິດຈະກຳນີ້ຂອງພວກເຮົາວ່າເປັນແນວໃດຕໍ່ກັບແລະຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດທີ່ໄດ້ຮັບຂອງລາງວັນ > ຫຼັງຈາກໂອນເງິນລາງວັນໃຫ້ແລ້ວຈະແຈ້ງອີກເທື່ອໜຶ່ງ


ໝາຍເຫດ: ບັນຊີແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ແຂ່ງຂັນສາມາດໃຊ້ເທຣດຕໍ່ໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຜົນກັບລາງວັນທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ການຕັດສິນລາງວັນນີ້ໃນຄັ້ງນີ້

Offline Lay Winer

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 26
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #4 on: September 02, 2019, 11:01:31 AM »
ນຶກວ່ານັບທາງລຸ່ມຂື້ນເທິງດີໃຈໝົດ  ;D ;D ;D

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #5 on: September 02, 2019, 11:22:46 AM »
ນຶກວ່ານັບທາງລຸ່ມຂື້ນເທິງດີໃຈໝົດ  ;D ;D ;D
  :oໂອະຊ່າງຄິດ ;D ;D

Offline ລ້າງພອດ

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 10
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #6 on: September 02, 2019, 12:02:54 PM »
ມີໃດມີແຂ່ງອີກນໍ ຮູ້ສຶກແຂນສັ່ນມືສັ່ນ ຢາກໃຫ້ມີຕະຫລອດ ຈະໄດ້ຄືກຄື້ນແດ່

Offline Tinui Sirivongxay

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 3
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #7 on: September 02, 2019, 12:57:21 PM »
 ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 1 ແມ່ນ (NOUI) "49036488"ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 150 USD
 ເເລະຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 3 ແມ່ນ"49036883"ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD
 - ການເທຣດເທື່ອນີ້ເເມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບຂ້ອຍ,ມັນເຮັດຫຍັງຂ້ອຍໄດ້ປະສົບການຄວາມໃໝ່ເພີ່ມ
 - ຮູ້ຈັກໝູ່ຄູ່ໃນ XM ເເລະ ມີການເເຂ່ງຂັນຄຶກຄື້ນ
 - ຂອບໃຈທາງ XM ໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກຳດີດີນີ້ຂຶ້ນ ຂໍໃຫ້ມີກິດຈະກຳດີດີເເນວນິຄູ່ເດືອນເດີ555 :)

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #8 on: September 02, 2019, 02:29:32 PM »
ມີໃດມີແຂ່ງອີກນໍ ຮູ້ສຶກແຂນສັ່ນມືສັ່ນ ຢາກໃຫ້ມີຕະຫລອດ ຈະໄດ້ຄືກຄື້ນແດ່
]ລະຈະແຈ້ງເດີ

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #9 on: September 02, 2019, 02:30:12 PM »
ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 1 ແມ່ນ (NOUI) "49036488"ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 150 USD
 ເເລະຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 3 ແມ່ນ"49036883"ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD
 - ການເທຣດເທື່ອນີ້ເເມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບຂ້ອຍ,ມັນເຮັດຫຍັງຂ້ອຍໄດ້ປະສົບການຄວາມໃໝ່ເພີ່ມ
 - ຮູ້ຈັກໝູ່ຄູ່ໃນ XM ເເລະ ມີການເເຂ່ງຂັນຄຶກຄື້ນ
 - ຂອບໃຈທາງ XM ໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກຳດີດີນີ້ຂຶ້ນ ຂໍໃຫ້ມີກິດຈະກຳດີດີເເນວນິຄູ່ເດືອນເດີ555 :)

ຂອບໃຈທີ່ເຮົ້າມາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳມັນຄຶກຄື້ນ

Offline Pipo

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 11
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #10 on: September 03, 2019, 10:55:08 PM »
ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 1 ແມ່ນ (NOUI) "49036488"ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 150 USD
 ເເລະຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 3 ແມ່ນ"49036883"ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD
 - ການເທຣດເທື່ອນີ້ເເມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບຂ້ອຍ,ມັນເຮັດຫຍັງຂ້ອຍໄດ້ປະສົບການຄວາມໃໝ່ເພີ່ມ
 - ຮູ້ຈັກໝູ່ຄູ່ໃນ XM ເເລະ ມີການເເຂ່ງຂັນຄຶກຄື້ນ
 - ຂອບໃຈທາງ XM ໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກຳດີດີນີ້ຂຶ້ນ ຂໍໃຫ້ມີກິດຈະກຳດີດີເເນວນິຄູ່ເດືອນເດີ555 :)

ຂອບໃຈທີ່ເຮົ້າມາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳມັນຄຶກຄື້ນ
ເປັນກິດຈະກຳໄທີ່ດີຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະສົບການຕື່ມອີກ ຫວັງວ່າຈະມີກິດຈະກຳແບບນີ້ອີກ 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Re: ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງ Real ສິງຫາ 2019
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #11 on: September 05, 2019, 03:58:15 PM »
ແອັດມິນໄດ້ທຳການໂອນເງິນລາງວັນໃຫ້ຜູ້ຊະນະທຸກຄົນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເດີ ແຈ້ງເພື່ອຊາບ.

ຂໍໃຈທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມກິດຈະກຳດີໆ