Author Topic: ວິທີເປີດບັນຊີ XM  (Read 828 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
ວິທີເປີດບັນຊີ XM
« on: August 14, 2019, 10:49:34 AM »
1. ກົດທີ່ລິ້ງນີ້ https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1 ແລ້ວເຕີມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວກົດ  "ໄປຍັງຂັ້ນນຕອນທີ່ 2"

ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ:
-  ໃນສ່ວນຂອງ ແພັດຟອມໃຫ້ເລືອກເປັນ MT4
- ໃນສ່ວນປະເພດບັນຊີໃຫ້ເລືອກເປັນ Standard (1 lot = 100,000)2. ໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ເຕີມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ຄົບເຊັ່ນດຽວກັນ
ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ:
- ໃນຊ່ອງ ໄປສະນີໃສ່ເປັນ 01000
- ໃນສ່ວນໂບນັດສຳຫຼັບບັນຊີ ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມໃຈ
- ສ່ວນຂໍ້ມູນຜູ້ລົງທຶນ ໃຫ້ເຕີມໃສ່ຕາມໃຈ (ບໍ່ສຳຄົນ) ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ (Master Password) (ໃນນີ້ໃຫ້ປະກອບມີຕົວເລກ ແລະ ຕົວອັກສອນປົນກັນ)
ກົດຕິກຍອມຮັບທັງ 2 ຊ່ອງແລ້ວກົດ "ເປີດບັນນຊີຈິງ"

3. ໜ້າຕ່າງນີ້ລະບົບຈະແຈ້ງວ່າທ່ານໄດ້ເປີດບັນຊີຈິງ ແລະ ລະບົບໄດ້ສົ່ງອີເມວຍືນຍັນໄປໃຫ້ທາງອີເມວແລ້ວ.

4. ຕໍ່ມາໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປອີເມວເຮົາ ແລ້ວໄປກົດຍືນຍັນການເປີດບັນຊີທີ່ທາງ XM ໄດ້ສົ່ງມານັ້ນ


ຫຼັງຈາກເຮົາກົດຍືນຍັນແລ້ວ XM ຈະສົ່ງອີເມວອີກ 1 ສະບັບມາໃຫ້ອີກ ເປັນອີເມວຂໍ້ມູນບັນຊີ MT4 ດັ່ງຕົວຢ່າງພາບດ້ານລຸ່ມ:


5. ຕໍ່ມາໃຫ້ເຮົາກົດລິ້ງນີ້ https://my.xm.com/member/login ເພື່ອລ໋ອກອິນເຂົ້າສູ້ລະບົບເພື່ອທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນ

6. ໃນໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາໃຫ້ເອົາເລກບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບໃນອີເມວ (ໃນຂັ້ນຕອນທີ 4) ໃສ່ ແລະ ໃສ່ລະຫັດທີ່ທ່ານຕັ້ງໃວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ຈາກນັ້ນກົດ "Login"

7. ເມື່ອ Login ເຂົ້າໄປໃຫ້ທ່ານກົດ "VALIDATE YOUR ACCOUNT NOW" (ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ)

8. ໜ້າຕໍ່ໄປໃຫ້ເລືອກ NO ແລ້ວກົດ "SUMMIT"

9. ຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ທ່ານອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານຄື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື Passport ອັນໃດກະໃດ ໃສ່ທັງສອງຊ່ອງເລີຍ ໂດຍໃຊ້ເອກະສານຕົວດຽວ ແລ້ວກົດປຸ່ມ  "UPLOAD YOUR DOCUMENTS"

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ໃຊ້ຍືນຍັນຕົວຕົນຕ້ອງເປັນເອກະສານທີ່ເປັນພາບສີ, ບໍ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ຖ່າຍ/ສະແກນ ໃຫ້ເຫັນເຕັມທັງ 4 ມຸມຂອງເອກະສານໂດຍບໍ່ຂາດ/ປິດບັງສ່ວນໃດໃວ້ ຫາກບໍ່ເຂົ້າເງືອນໄຂນີ້ການຍືນຍັນຕົວຕົນຈະບໍ່ຜ່ານ
ຕົວຢ່າງເອກະສານທີ່ຄົບມາດຕະຖານ

10. ລະບົບຈະແຈ້ງວ່າທ່ານໄດ້ອັບໂຫຼດເອກະສານສຳເລັດ.

ຈາກນີ້ໃຫ້ທ່ານລະການຍືນຍັນເອກະສານຂອງທ່ານເຊິ່ງໃຊ້ເວລາບໍ່ກາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ຫຼັງຈາກລະບົບທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນໃຫ້ສຳເລັດທ່ານກໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ຕິດຕໍ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ MT4 ຂອງທ່ານເພື່ອທຳການເທຣດໄດ້ແລ້ວ


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ