Author Topic: ວິທີເປີດບັນຊີ FXCL  (Read 957 times)

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
ວິທີເປີດບັນຊີ FXCL
« on: August 16, 2019, 12:13:02 PM »
ວິທີເປີດບັນຊີ FXCL

1. ກົດເຂົ້າລິ້ງນີ້ https://www.fxclearing.com/lo/ib/Lao ແລ້ວໃຫ້ກົດທີ່ "ເປີດບັນຊີ ຊື້ຂາຍ"

2. ແລ້ວທ່ານຈະຖືກພາມາທີ່ໜ້າຕ່າງລົງທະບຽນ ທີ່ນີ້ໃຫ້ເຕີມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມຄວາມຈິງໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວກົດ "ສະເໜີ"

3. ລະບົບຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂື້ນມາວ່າທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນສຳເລັດ ຈາກນີ້ໃຫ້ໄປຂື້ນຕອນທີ່ 4 ຕໍ່

4. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປອີເມວຂອງທ່ານເພື່ອກົດຍືນຍັນການລົງທະບຽນ (ທາງໂບຼກເກີຈະສົ່ງອີເມວມາເພື່ອໃໃຫ້ທ່ານກົດຍືນຍັນການລົງທະບຽນ)

5. ຫຼັງຈາກກົດຍືນຍັນອີເມວລະບົບຈະພາທ່ານມາສູ້ໜ້າ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່ ໃນນີ້ໃຫ້ທ່ານຕັ້ງລະຫັດຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບບັນຊີ FXCL ຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກຕັ້ງລະຫັດແລ້ວໃຫ້ກົດ "ສ້າງລະຫັດຜ່ານ"

6. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດລິ້ງນີ້ https://www.fxclearing.com/lo ແລ້ວກົດທີ່ "ຄາບິເນັດຂອງເທຣດເດີ" ແລ້ວເຕີ່ມຂໍ້ມູນອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໃວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ແລະ ທີ່ 5 ໃສ່ ຈາກນັ້ນກົດ "ລັອກອິນ"

7. ເມື່ອເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານໄປທີ່ "ການຕັ້ງຄາ ຄາບິເນັດ" ແລ້ວກົດທີ່ "ໂປຼໄຟນ໌" ໄປຕໍ່ທີ່ "ດັດແກ້ຂໍ້ມູນ" (ຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ)

8. ໃຫ້ທ່ານເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານໃຫ້ຄົບຖືກຕ້ອງຕາມ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ພາດສະປອດຂອງທ່ານ (ອັນນີ້ສຳຄັນ ຍ້ຳວ່າຕ້ອງຄືກັນກັບໃນເອກະສານ) ຫຼັງຈາກເຕີມຄົບໝົດແລ້ວໃຫ້ກົດ "ສະເໜີ"

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທີ່ຢູ່ໃນເອກະສານຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ ແນະນຳໃຫ້ໄປເບິ່ງເອກະສານກ່ອນຄ່ອຍມາເຕີມໃນຊ່ອງນີ້ ລະຈຶ່ງໄປຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

9. ຈາກນັ້ນກົດໄປທີ່ "ການຍືນຍັນ" (ຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ) ແລ້ວກົດ "ອັບໂຫຼດເອກະສານ" ໃຫ້ທ່ານອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານໃສ່ທັງສອງຊ່ອງນີ້ໂດຍໃຊ້ເອກະສານອັນດຽວຄື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ພາດສະປອດ ເລືອກເອົາອັນໃດອັນໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນກົດ "ສະເໜີ"

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ຈະໃຊ້ມາຍືນຍັນຕ້ອງເປັນພາບສີ, ບໍ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ຖ່າຍໃຫ້ເຫັນທັງສີ່ມຸມໂດຍບໍ່ຂາດສ່ວນໃດໆໄປ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງແຈ້ງແລະສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ ດັ່ງຮູບຕົວຢ່າງດ່ານລຸ່ມນີ້

10. ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມ "ສະເໜີ" ແລ້ວ ລະບົບຈະແຈ້ງຂື້ນມາວ່າທ່ານໄດ້ອັບໂຫຼດເອກະສານສຳເລັດ ຈາກນ້ັນໃຫ້ທ່ານລໍຖ້າບໍ່ເກີນ 24 ຊົວໂມງເອກະສານຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຍືນຍັນ

ເມື່ອເອກະສານໄດ້ຮັບການຍືນຍັນແລ້ວຈຶ່ງຖືວ່າທ່ານເປີດບັນຊີ ສຳເລັດ 100%

ຫຼັງຈາກລະບົບທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນໃຫ້ສຳເລັດທ່ານກໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ຕິດຕໍ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ MT4 ຂອງທ່ານເພື່ອທຳການເທຣດໄດ້ແລ້ວ


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

Offline ລ້າງພອດ

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 10
  • View Profile
Re: ວິທີເປີດບັນຊີ FXCL
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #1 on: August 16, 2019, 02:33:21 PM »
ເຄີຍມີ ບັນຊີ  ແລະ ເທຣດກັບ FXCL ມີ4-5ປິ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຖ້າຈະເປີດໃຫມ່ອີກ ໄດ້ບໍ່ນໍ