Author Topic: ວິທີເປີດບັນຊີກັບ FxVientiane ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມີບັນຊີ XM ຢູ່ແລ້ວ  (Read 920 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile

ຂັ້ນຕອນເປີດບັນຊີລຸ່ມນີ້ເປັນຂື້ນຕອນໃນການເປີດບັນຊີກັບເວັບບອດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຣີເບັດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຊີ XM ຢູ່ແລ້ວ


1. ໃຫ້ທ່ານ ລ໋ອກອິນ ບັນຊີເທຣດ XM ເກົ່າ (ບັນຊີໃດກະໄດ້) ຂອງທ່ານໃວ້ໃນລະບົບຄ້າງໃວ້ໃນບຼາວເຊີ້ກ່ອນ2. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດລິ້ງນີ້  https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1

3. ເຕີມຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານຕາມທີ່ລະບົບຖາມໃຫ້ຄົບ ແລະ ເລືອກປະເພດບັນຊີຕາມທີ່ຕ້ອງການ  (ຕາມຮູບ)4. ໜ້າຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ທ່ານເລືອກປະເພດບັນຊີຕ່າງໆໃຫ້ຄົບ ແລະ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານບັນຊີເທຣດ (Master Password) ແລ້ວກົດ " ເປີດບັນຊີ "5. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປອີເມວຂອງທ່ານ (ອີເມວທີ່ທ່ານໃຊ້ລົງທະບຽນໃວ້ກັບ XM) ທ່ານຈະເຫັນອີເມວຈາກ XM ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປກົດ "ຍືນຍັນອີເມວ"6. ຈາກນັ້ນຈະມີອີເມວອີກ 1 ສະບັບຈາກ XM ເຂົ້າມາອີກ ເປັນອີເມວຂໍ້ມູນບັນຊີຈິງຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຈະປະກອບມີ ເລກບັນຊີເທຣດ ແລະ ເຊີເວີຂອງບັນຊີ


ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ເປັນອັນສຳເລັດ ຕໍ່ໄປທ່ານພຽງແຕ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີນີ້ ແລະ ເທຣດປົກກະຕິ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຣີເບັດອັດຕະໂນມັດ
ຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າສະໝັກຜ່ານບໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ ເພື່ອຕິດຕໍ່ໃຫ້ທີມກວດສອບກ່ອນໄດ້ ກ່ອນທີ່ຈະທຳການຝາກເງິນ