Author Topic: ວິທີການຈັດການຄວາມສ່ຽງຢ່າງເຫມາະສົມ  (Read 260 times)

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile

ຈົ້າລອງຖາມໃຜກະໄດ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນສະເຫມີວ່າການເທຮດຟໍເລັກນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແຕ່ຍໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວບຄຸມມັນບໍ່ໄດ້ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເທຣດເປັນອາຊີບ ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີດີ

ເຈົ້າຄວນສ້າງແຜນທີທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຮັດຕາມມັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຈົ້າວ່າໃຊ້ວິທີແນວໃດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມີແນວຄິດພື້ນຖານຂອງລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເຈົ້າຄວນນຳໄປໃຊ້ນຳ ບໍ່ດັ່ງແຜນນີ້ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ ເຮົາມາເບິ່ງແນວຄິດນີ້ກັນ

ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ

ອາດຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພື້ນຖານນີ້ມາແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຈະເວົ້າຕື່ມອີກຄັ້ງ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າລົງທຶນໃນຈຳນວນເງິນທີເຈົ້າບໍ່ຢ້ານເສຍມັນໄປ
ຖ້າເຈົ້າລົງທຶນດ້ວຍເງິນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ກິນອາຫານມື້ອື່ນ ການເທຣດແຕ່ລະເທຣດຈະມີອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ອາລົມຕ່າງໆຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຜິດພາດແລະໃນທີ່ສຸດເງິນລົງທຶນຂອງທານກໍຈະຫມົດໄປ

ຕັ້ງລະດັບຄວາມສ່ຽງໃນການເທຣດ


ເຈົ້າບໍ່ຄວນສ່ຽງທັງຫມົດໃນການເທຣດຄັ້ງດຽວ ເຖີງແມ່ນວ່າໂອກາດທີ່ຈະກຳໄລເກືອບຈະ 100% ກໍຕາມ ການເທຣດແຕ່ລະເທຣດຂອງເຈົ້າຄວນຈະສ່ຽງພຽງແຕ່ 1-2% ຂອງເງິນລົງທຶນທັງຫມົດ ເຊັ່ນ ຖ້າເງິນລົງທຶນຂອງທ່ານຄື $1,000 ເຈົ້າຄວນຈະເທຣດບໍ່ເກີນ $10-$20 ຕໍ່ລາຍການ
ໃນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງນີ້ ໃຫ້ເຈົ້າປັບໂວລຸ້ມໃນຫນ່ວຍລ໋ອດຂອງອໍເດີ ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າມັນຢາກໃນການຄຳນວນຄ່າລ໋ອດທີ່ເຫມາະສົມ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ ເຄື່ອງຄຳນວນໄດ້
ໃຫ້ເຈົ້າຄຳນວນຄວາມສ່ຽງນີ້ສະເຫມີໃນການເທຣດ ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍ ເຖີງເຈົ້າຈະກຳໄລຕິດໆກັນກະບໍ່ໄດ້ ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຄວນຈະເພີ່ມໂວລຸ້ມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ກວດສອບອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລຢ່າງລະມັດລະວັງ

ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆໂອກາດໃນການເທຣດຈະຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ການລົງທຶນ ກ່ອນທີ່ຈະເທຣດ ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:
 • ຕັ້ງ Stop Loss
 • ຕັ້ງ Take Profit
 • ຄຳນວນອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ

ເມຶ່ອເຈົ້າຕັ້ງລະດັບລາຄາຕາມໃນຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງ ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຈົ້າມີໂອກາດຂາດທຶນຫຼືໄດ້ກຳໄລຫລາຍເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະການເທຣດ ສຳລັບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫມາະສົມ ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລຄວນຈະເປັນຢ່າງນ້ອຍ 1:3 ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ຫາກ Stop Loss ຕັ້ງເປັນ 10 pip ຈາກລາຄາເປີດ ດັງນັ້ນ Take Profit ຄວນຈະເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 30 pip ຂຶ້ນໄປຈາກລາຄາເປີດດຽວກັນ

ໃຊ້ເວລາເຈລະຈາຢ່າງຖືກຕ້ອງ


ເລເວີເຣດເຮັດໃຫ້ສາມາດເປີດເທຣດໂວລຸ້ມຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍໃຊ້ເງິນລົງທຸນຫນ້ອຍ ຍິ່ງໃຊ້ເລເວີເຣດສູງຍິ່ງສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະການເທຣດ ແຕ່ໃນຄະນະດຽວກັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສ໋ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ
ມັນສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ການຮຽນຮູ້ວ່າຄວນຈະໃຊ້ ຂະຫນາດເລເວີເຣດ ໃນແຕ່ລະການເທຣດເປັນເທົ່າໃດ ມັນຄຸ້ມຄ່າຖ້າໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕ່ຳສຳລັບໂວລຸ້ມທີ່ສຸດຫຼືລາຍການເທຣດທີ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າ1ມື້
ເຈົ້າຄວນຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຄູ່ທີ່ເທຣດດ້ວຍ ຖ້າມີຄວາມຜັນຜວນຫລາຍ ເລເວີເຣດໃຊ້ກໍຄວນຈະຕ່ຳລົງດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນສຳລັບຄູ່ເທຣດຫລັກໃຫ້ໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕ່ຳກວ່າຄູ່ເທຣດ exotic

ຈົງຈື່ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງຄູ່ເທຣດ


ຖ້າເຈົ້າເທຣດຫລາຍໃນເວລາດຽວກັນ ເຈົ້າຄວນຈະຈື່ໄວ້ວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາອາດຈະຊ້ຳກັນໄດ້ ເມຶ່ອເຈົ້າເຮັດການເທຣດຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໃຫ້ຈື່ດັ່ງນີ້:

 • ລາຍການເທຣດສາມາດຫັກລ້າງກັນເອງໄດ້ເມຶ່ອສະກຸນເງິນຫລັກຫຼືສະກຸນເງິນຮອງຄືກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເມຶ່ອເຈົ້າເປີດລາຍການເທຣດຂອງຄູ່ USDCAD ແລະ NZDUSD ຖ້າສະກຸນເງິນໂດລ້າ ສະຫະລັດ ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຫຼືລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ລາຍການເທຮດທັງສອງລາຍການຂອງເຈົ້າຈະຫັກລ້າງກັນ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ກຳໄລ
 • ຖ້າເຈົ້າເທຣດຄູ່ທີມີສະກຸນເງິນຫລັກຫຼືສະກຸນເງິນຮອງຄືກັນ ຍອດເງິນບາລານຂອງເຈົ້າອາດຈະລົດລົງຢ່າງວ່ອງໄວເມຶ່ອຄ່າຂອງສະກຸນເງິນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືລົງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າຊື້ AUDUSD ແລະ AUDCAD ໃນເວລາດຽວກັນ ຖ້າຄ່າເງິນໂດລ້າອອດສະເຕເລຍຕົກລົງມາ ຍອດບາລານຂອງເຈົ້າກໍຈະລົດລົງເປັນສອງເທົ່າ

ຄວບຄຸມອາລົມ
ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງເພຶ່ອຈະເຮັດໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ ຖ້າເຈົ້າເທຣດໂດຍໃຊ້ອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມແຜນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຄວນຮຽນຮູ້ໃນການເທຣດໂດຍປາດສະຈາກອາລົມ ເຊິ່ງການຈົດປະຫວັດການເທຣດສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້

ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າການຂາດທຶນນັ້ນເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການເທຣດຟໍເລັກເຊັ່ນດຽວກັນ ສິ່ງທີອະທິບາຍຂ້າງຕົ້ນໃນບົດຄວາມນີ້ເຖີງຈະແມ່ນວ່າບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈຳນວນການຂາດທຶນນັ້ນລົດລົງແຕ່ຈະຊ່ວຍສອນໃຫ້ເຈົ້າຂາດທຶືນຫນ້ອຍລົງໄດ້

ການຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງເຈົ້າສາມາດພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ ເມຶ່ອເຈົ້າວາງແຜນແລ້ວ ໃຫ້ທົດສອບບັນຊີເດໂມ້ກ່ອນແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນໃຊ້ການໄດ້ດີ!

ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]