Author Topic: ປະຕິທິນເສດຖະກິດປະຈຳວັນ ພະຫັດ ທີ 7 ທັນວາ 2017  (Read 797 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
ປະຕິທິນເສດຖະກິດປະຈຳວັນ ພະຫັດ ທີ 7 ທັນວາ 2017EUR 14.45 ໂມງ. ດຸນການຄ້າຝຣັ່ງເສດເດືອນຕຸລາ

CHF 15.15 ໂມງ. ອັດຕາວ່າງງານສະວິດ

GBP 15.30 ໂມງ. ດັດສະນີລາຄາບ້ານເດືອນພະຈິກ ຈາກ Halifax

EU 17.00 ໂມງ. ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນປະເທດ (GDP)

USD 20.30 ໂມງ. ຈຳນວນຜູ້ຮັບສະວັດດີການວ່າງງານລາຍອາທິດ

CAD 20.30 ໂມງ. ໃບອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງເຮືອນ ການາດາ

CAD 22.00 ໂມງ. ດັດສະນີຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້ (Ivey PMI) ເດືອນພະຈິກ.

EU 23.00 ໂມງ. ECB ທ່ານ Draghi ປະມານມະນາຄານກາງຢູ່ໂຣບກ່າວສູນທອນຜົດ ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງຜົນຈາກການກະທຳມາຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານຕັດສິນໃຈເຮັດລົງໄປ ຈົ່ງເທຣດຢ່າງລະມັດລະວັງ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີຈາກ LaoForexBoard