Author Topic: ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູ້ Forex ກັບ FXCL  (Read 1096 times)

Offline FXCL_Partner

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 16
  • View Profile
ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູ້ Forex ກັບ FXCL
FXCL ມີ E-Book ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຕ້ອງການສຶກສາ ຮຽນຮູ້ການເທຣດ Forex ມາແຈກ. ໃຜສົນໃຈສາມາດ ດາວໂຫຼດເອົາໄປອ່ານໄດ້.

ເຊິ່ງ E-book ນີ້ຈະອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດຕັ່ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນສາມາດຮູ້ຈັກກັບການເທຣດໄດ້ ແຕ່ໃນນີ້ບໍ່ລວມການວິເຄາະ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆ.
ແຕ່ສະຫຼັ້ບຜູ້ທີ່ສົນໃຈແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ພື້ນຖານນີ້ E-book ຫົວນີ້ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ້ຂັ້ນສູງກ່ວານີ້.

ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ ຮູບດ້ານລຸ່ມ.
Offline ລ້າງພອດ

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 10
  • View Profile
Re: ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູ້ Forex ກັບ FXCL
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #1 on: August 16, 2019, 02:35:24 PM »
ຂອບໃຈຫລາຍໆ Admin

Offline Cnp

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 21
  • View Profile
Re: ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູ້ Forex ກັບ FXCL
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #2 on: August 19, 2019, 08:46:18 AM »
ຂອງດີ ແລະ ຟຣິຍັງມີໃນໂລກ

Offline Urboy TJ

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 18
  • View Profile
Re: ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູ້ Forex ກັບ FXCL
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #3 on: November 20, 2019, 11:34:34 AM »
ດີໆ ເຂົ້າໃຈລະອຽດລະບັດນີ້