Author Topic: ສະຖານະການການເມືອງອົດສະຕາລີເລີ່ມສັ່ນຄອນອີກເທື່ອໜຶ່ງ  (Read 429 times)

0 ສະມາຊິກ and 1 are viewing this topic.

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 218
    • View Profile
  ສະຖານະການການເມືອງອົດສະຕາລີເລີ່ມສັ່ນຄອນອີກເທື່ອໜຶ່ງ


ສະຖານະການການເມືອງໃນອັດສະຕາລີເລີ່ມສັ່ນຄອນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ທີ່ເຍືອດເຍື່ອມາເປັນເວລາດົນ
ແລະ ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະພັບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ ເນື່ອງຈາກປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ຍອມແຕ່ງຕັງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັກຖະມັນຕີກະຊວງການ
ເສດຖະກິດຄົນໃໝ່ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າແນວຄິດຂອງວ່າທີ່ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດຄົນໃໝ່ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ມານັ້ນເປັນໄພຮ້າຍແຮງກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ
ໂດຍປະທານາທິບໍດີໄດ້ອອກວ່າເປີດເຜີຍວ່າລາວໄດ້ຮັບຮອງຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ນັ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນຄະນະລັດຖະມົນຕີໃໝ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຍັງພຽງແຕ່ ທ່ານ ເປົາໂລ ທີ່ມີ
ແນວຄິດຕໍ່ຕ້ານສະຫະພາບຢູ່ຣົບເຊ່ິ່ງບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະດຳລັງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ.

ຫົວໜ້າພັກ Five Star Movement ຂອງອົດສະຕາບີ່ໄດ້ອອກມາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດລົງມະຕິ ເພື່ອຖອດຖອອນປະທານາທິບໍດີອອກຈາກຕຳແໜງ ຫຼັງຈາກທີ່ 
ທ່ານ ແມັດຕາເຣດ ໃຊ້ສິດຄັດຄ້ານການສະເໜີຊື່ ທ່ານ ເປົາໂລ ຂື້ນດຳລົງຕຳແໜ່່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດຄົນໃໝ່ ເຊິ່ງລາວກ່າວວ່າການໃຊ້ອຳນາດຄັ້ງ
ນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ວິກິດສະຖາບັນເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ເງິນສະກຸນ EUR ອ່ອນຄ່າຢ່າງຮຸນແຮງ ເຊິ່ງອາກເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນທີ່ຄູ່ກັບສະກຸນເງິນ EUR ມີການອ່ອນຄ່າລົງເຊັ່ນດຽວກັນ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ EURUSD ດິ່ງລົງປະມານ  ກ່ວາຈຸດ ເຮັດໃຫ້ຕອນນີ້ຢູ່ໃນລາຄາປະມານ 1.16278 ໂດຍຕອນນີ້ຄວນຕິດຕາມເຫດການຂອງ
ປະເທດອັດສະຕາລີຢ່າງໃຫ້ຊິດ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງກັບສະກຸນເງິນຂອງ EUR ເນື່ອງຈາກມີຄວາມກັງວົນຂອງນັກລົງທຶນ ຕະຫຼາດງເິນຈຶ່ງຄວນຕິດຕາມໃນກອບ
ແນວຮັບແນວຕ້ານທີ່ສຳຄັນໃນໄລຍະສັ້ນ ໂດຍໃຫ້ກອບແນວຕ້ານໃວ້ທີ່ 1.16437  ແລະ ກອບແນວຮັບທີ່ 1.16063 ຈຶ່ງຄວນຕິດຕາມເຫດການຂອງອົດສະ
ຕາລີຢ່າງໃກ້ຊິດໃນວັນນີ້.
[/size][/font]
« ແກ້ໄຂລ່າສຸດ: May 29, 2018, 06:40:12 PM ໂດຍ Admin »