Author Topic: Bridge the Series Part 3  (Read 1140 times)

Offline ແອັດມິນ

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 2,357
    • View Profile
Bridge the Series Part 3
« on: May 30, 2018, 06:14:27 PM »
*** Learning & Sharing ***
------------
MudleyLive [ panot  15-31 Mar 2015 ]
-------------
** Bridge the Series Part 3 **

** Model Bridge **

1.) Scalping Model
------------

ການເທຣດ Bridge ໃນຖານະ Scalper ເຮົາຈະເທຣ,ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຫັນການສ້າງໂຕຂອງ Bridge ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ!!

- ຖ້າໃຫ້ເກີດການສ້າງ Bridge ທີ່ສົມບູນ(ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງສະພານຄົບ 4 ແຫ່ງ )

- ຖ້າການ Breakout ແນວ Bridge ເພື່ອໃຫ້ເກີດ Entry Signal.. ຫຼື... ເມື່ອສ້າງ Bridge ສຳເລັດ ເຮົາກໍ່ຈະພິຈາລະນາ Momentum ຂອງແຮງວ່າມັນມີແຮງດັນໄປທິດທາງໃດ! ກໍ່ Entry ໄດ້ເລີຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າການ Breakout Bridge

- Momentum ທີ່ດີ..ບໍ່ແມ່ນການກະຊາກຂອງລາຄາ..ແຕ່ Momentum ຄື ແຮງສະເລ່ຍທີ່ຄ່ອຍໆມີການຜັກດັນລາຄາຂຶ້ນມາ..ການຈະເບີ່ງ Momentum ຂອງລາຄາອອກເຮົາຕ້ອງຝຶກຝົນຈານເປັນ Master Bridge ກ່ອນ

- ເມື່ອ Entry ແລ້ວກໍ່ຕັ້ງ Target Point ( TP ) ແລະ Stoploss ເອົາໄວ້...ພະຍາຍາມພິຈາລະນາ Risk/Reward ໃຫ້ເໝາະສົມ ...ຂັ້ນຕ່ຳຄື 1:1 ເພາະ ການເທຣດດ້ວຍ Bridge ໂອກາດຖືກແມ່ນ 50 %

- TP ອາດຈະກຳນົດໄປທີ່ແນວຕ້ານ Bridge ກ່ອນໜ້າ..ຫຼື ກຳນົດຕາມສັດສ່ວນທຽບກັບຈຸດ Stoploss ເຊັ່ນ ຈາກກຣາບ Stoploss 1 ບ໋ອກ ກໍ່ອາດຈະ Set TP ໃວ້ 2-3 ບ໋ອກ

- ສີ່ງສຳຄັນຂອງການເທຣດ Scalping ຄື ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກທີ່ຈະເກັບ Stat ການເທຣດຂອງໂຕເອງກ່ອນວ່າ Model ທີ່ເຮົາໃຊ້ມັນມີ Max.DD , Risk/reward , Winrate ທໍ່ໃດ ...ເມື່ອເຮົາຮູ້ Stat ຂອງໂຕເອງເຮົາກໍ່ຄວນຈະ Set Money Management ໃຫ້ເຮົາສາມາດເທຣດກັບ Model ນີ້ໃຫ້ໄດ້ດົນທີ່ສຸດ! ( ເຊັ່ນ ເທຣດໂດຍ Bridge ຜິດໄດ້ 50-100 ເທື່ອກໍ່ບໍ່ໝົດ )

------------
2.) Money Management Model ( KZM )
------------

Concept ຂອງ KZM ຫຼື Close system ກໍ່ຄື Model ທີ່ຢູ່ລອດໃນຕະຫຼາດໄດ້ໂດຍທີ່ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຕີມເງິນເພີ່ມເຂົ້າໄປ ແລະ ຍັງສາມາດ Generate Cashflow ອອກມາໄດ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.. ດັ່ງນັ້ນ ສີ່ງສຳຄັນຄື ການວາງ Money Management ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີມື້ຕາຍອອກໄປຈາກຕະຫຼາດນັ້ນເອງ! ( No leverage )

Close System ແບບປົກະຕິທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ ຄື ການຄຳນວນເງິນທຶນ..ຈາກນັ້ນກໍ່ set zone ຊື້-ຂາຍ ຕາມລະດັບລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ( ເໝາະສົມ?? ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງິນທຶນຂອງເຮົາ..ແລະ ການແໜງຕີງຂອງລາຄາ Product )

- ການປະຍຸກໃຊ້ Bridge ເຂົ້າມາໃນ Kzm ກໍ່ຄືການວາງ Zone ຊື້ຕາມແນວ Bridge ເດີມຂອງລາຄານັ້ນເອງ... ຫຼື ...

- เราจะเข้าซื้อ..ก็ต่อเมื่อ เกิดการสร้าง Bridge ໃໝ່ຂຶ້ນມາເທົ່ານັ້ນ ... ເຊັ່ນ ລາຄາເປັນ Downtrend ເຮົາຈະຍັງບໍ່ເຂົ້າໄປຊື້ຖ້າຍັງບໍ່ເກີດ Bridge!!

- การเทรด Kzm ตามแนว Bridge สิ่งสำคัญคือ ເມື່ອເຮົາວາງເງິນໃວ້ທັງໝົດແລ້ວ..ເຮົາຮູ້ກະສູນທີ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ເທຣດທັງໝົດ..ຖ້າມັນຫຼຸດ Zone ຫຼື ກະສູນເຮົາໝົດ! ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ " ຢຸດ " ຢ່າໄປຝືນ!

- ການເອົາ Bridge ເຂົ້າມາປະຍຸກໃຊ້ກັບ Kzm model ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການວາງ Zone ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ..ຊ່ວຍຫຼຸດ Drawdown ຂອງ Model ໄດ້ດີ...

------------
3.) Option Model
------------

ການປະຍຸກໃຊ້ແນວ Bridge ກັບ Option ... ຄື ການທີ່ເຮົາໃຊ້ Bridge ເປັນແນວໃນการ ຊື້-ຂາຍ Option!

- ເມື່ອເຮົາເບີ່ງ Product ໃດໜື່ງວ່າ UnderValue ສີ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດຄື ການເຂົ້າໄປຊື້ Long call option ... ເຖີງມັນຈະຖືກຫຼາຍ! ແຕ່ເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ..ລາຄາມັນຈະລົງໄປອີກຊ່ຳໃດ ການໃຊ້ Option ມັນກໍ່ຄືການ Limit Risk ນັ້ນເອງ

- ແລ້ວເຮົາຈະຊື້ Option ຕອນໃດ!? : ລາຄາຂອງ Option ມັນຜັນຜວນຕາມ Volatility ດັ່ງນັ້ນ ແນວ Bridge ເປັນ ແນວທີ່ມີ Volatility ຕ່ຳ...ເຮັດໃຫ້ ລາຄາຂອງ Option ຢູ່ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ! ( ເປີດ Long call option ເມື່ອເກີດ Bridge )

- Strike price สำหรับ Call option เราควรจะพิจารณาตามแนวต้าน Bridge เดิมที่ Out of the money ... การที่เรา Set Strike price ไปที่แนว Bridge ເພາະ ລະດັບຂອງລາຄານັ້ນໆ ມັນມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຖືກ Drive ໄປໃຫ້ຖີງ...ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການ Gearing ເມື່ອລາຄາແລ່ນເຂົ້າໃກ້ Strike Price !

-------------
4.) Swing Trade Model
------------

ຄືການ ເລ່ນ Swing ຮອບແນວແກນຂອງ Bridge! ... ແນວ Bridge ຄືແນວທີ່ ຕົ້ນທຶນຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດມາກອງລວມກັນ!! ດັ່ງນັ້ນ ບາງເທື່ອການ Swing ໂຕອອກຈາກແນວ Bridge ກໍ່ເພື່ອໄປກີນ Stoploss ຂອງອີກເບື້ອງ..ຈາກນັ້ນລາຄາກໍ່ຈະ Drive ກັບມາທີ່ແກນກາງຂອງ Bridge

- ການເລ່ນແບບ Swing ເລ່ນ Bias ໜ້າເທຣດຕາມ Trend ຫຼື ຕາມ Macro view ຂອງ Product ນັ້ນໆ

- ແບ່ງໄມ້ເປີດ Position ຕາມແນວ Swing ! ... ຖ້າລາຄາກັບມາທາງທີ່ເຮົາເບີ່ງກໍ່ແບ່ງປິດ Position ຕາມແນວ Swing ! ເຊັ່ນກັນ

- ຖ້າຜິດທາງຕ້ອງຢຸດ! !

ການເລ່ນ Swing trade ແບບນີ້ເຮົາຕ້ອງມີ ປະສົບການ ຖ້າເຮົາບໍ່ Master Bridge ແທ້ໆ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດແຍກອອກ... Bridge ໃດຄວນຈະເລ່ນແບບ Swing .. Bridge ແບບໃດຄວນຈະເລ່ນແບບປົກະຕິ!


------------
 

#mudleylivebyJatuphon

credit:ທ່ານ ຕ້ານ Mudley Group
ຣຽບຮຽງ ແລະ ສະຫຼຸບໂດຍ : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ຂໍຂອບໃຈ :ທ່ານ ຕະວັນ Road To Trader Group