Author Topic: ດັດສະນີ CPI ຂອງ ອາເມລິກາ ເພີ່ມຂື້ນສູງສຸດໃນຮອບ 17 ປີ ໃນເດືອນ ພຶດສະພານີ້  (Read 470 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  ດັດສະນີ CPI ຂອງ ອາເມລິກາ ເພີ່ມຂື້ນສູງສຸດໃນຮອບ 17 ປີ ໃນເດືອນ ພຶດສະພານີ້ຈາກລາຍງານຂອງມື້ວານນີ້ ອັດຕາດັດສະນີ CPI ຂອງອາເມລິກາມີການເພີ່ມຂື້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ. ຈາກລາຍງານນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດັດສະນີ CPI ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 128.0
ເຊິ່ງຕ່ຳກ່ວາທີ່ນັກວິເຄາະຄາດກາເອົາໃວ້ນ້ອຍໜຶ່ງທີ່ 128.2.
ຕົວຊີ້ວັດໃນເດືອນ ເມສາ ໄດ້ຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ 125.6 ເຊິ່ງຕ່າງກັບຄວາມຈິງທີ່ຜົນອອກມາທີ່ 128.7

ຄ່າດັດສະນີ CPI ນີ້ ເປັນຕົວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງທັດສະນະຄະຕິຂອງນັກລົງທຶນຕໍ່ກັບສະພາວະຂອງເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນຕົວຄາດການ
ສະພາວະໄດ້ອີກເຖິງ 6 ເືດອນຕໍ່ໜ້າ. ຕົວເລກຂອງດັດສະນີທີ່ອອກມານີ້ສາມາດດຶງດູດໃຫ້ນັກລົງທຶນຈັບຕາເບິ່ງສະພາວະຂອງຕະຫຼາດຢ່າງໃກ້ຊິດ ເນື່ອງຈາກອັດຕາການ
ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມຂື້ນເຖິງ 70% ໃນອາເມລິກາ

ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້ດັດສະນີຕະຫຼາດເພີ່ມຂື້ນຈາກ 157.5 ເຖິງ 161.7 ທຽບກັບທີ່ນັກວິເຄາະຄາດການວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນພຽງ 104.3 ຫາປະມານ 105.6.
ດັດສະນີ CPI ເພີ່ມຂື້ນເລັກນ້ອຍຈາກເືດອນ ເມສາຫາພຶດສະພາ ເຊິ່ງເປັນໄປຕາມນັກວິເຄາະຄາດການ

ນແກຈາກນີ້ ນັກວິເຄາະຍັງບອກອີກວ່າເດືອນພຶດສະພານີ້ສະຖານະການຂອງນັກລົງທຶນຕໍ່ກັບຕະຫຼາດຍັງເພີ່ມຂື້ນສູງສຸດໃນຮອບ 17 ປີ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາວະ
ເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໃວ້ວາໃນຊ່ວງໄຕມາດສອງຂອງປີນີ້ ເມື່ອທຽບກັບໄຕມາດໜຶ່ງຂອງປີດຽວກັນ.

ໃນຄາດການໄລຍະສັ້ນນີ້ ນັກວິເຄາະບອກວ່າມັນເຮັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ແລ້ວວ່າປະຊາຊົນມີການຈັບຈ່າຍໃຊ່ສ່ວຍເພີ່ມຂື້ນເລັກນ້ອຍ ແລະ ເປັນຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖາ
ນະເສດຖະກິດໃນໄລຍະສັ້ນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ອາດຈະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ບໍ່ໄວຢ່າງທີ່ຄວນ.

ນັກວິເຄາະຍັງກ່າວວ່າ ອັດຄ່າຄ່າດັດສະນີ CPI ທີ່ອອກມານີ້ຍັງເປັນຄ່າດັດສະນທີ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດທີ່ເຄີຍມີມາ ໂດຍມັນຈະເປັນຕົວຊີ້ວັດ່າງຊັດເຈນວ່າອັດວ່າ
ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົນອາເມລິການັ້ນມີການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນຊ່ວງໄລຍະສັ້ນນີ້.