Author Topic: ສະກຸນເງິນ EUR ອ່ອນຄ່າໃນຮອບ 11 ເດືອນ  (Read 494 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  ສະກຸນເງິນ EUR ອ່ອນຄ່າໃນຮອບ 11 ເດືອນ

ສະກຸນເງິນຢູ່ໂຣອ່ອນຄ່າແຕະລຳດັບຕ່ຳສຸດໃນຮອບ 11 ເດືອນເມື່ອທຽບກັບເງິນເຍັນ ໂດຍຕົກລົງໄປທີ່ 125.80 ເຍັນ ແລະ ອ່ອນຄ່າຕ່ຳກ່ວາ 1.16 ໂດລາ ເປັນເທື່ອືຳອິດຕັ້ງແຕ່ເດືອນ
ພະຈິກປີ 2017 ໂດຍສະກຸນເງິນຢູໂຣຖືກກົດດັນເມື່ອທຽບກັບເງິນເຍັນ ແລະ ໂດລາ ເນື່ອງຈາກນັກລົງທຶນຂາຍເງິນຢູໄຣ ຫຼີກຫຼ້ຽງຄວາມສ່ຽງ ໃນສະພາວະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ
ທາງການເມື່ອງຂອງອັດສະຕາລີ
 ໃນເວລາ 17 ໂມງ ຕາມເວລາຂອງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ມື້ນີ້ ເງິນຢູໂຣຊື້ຂາຍທີ່ 1.1566-1.1568 ໂດລາ ແລະ 125.77-125.81 ເຍັນ ທຽບກັບ 1.1695-1.1696
ໂດລາ ແລະ 128.00-128.04 ເຍັນ. ເມື່ອເວລາ 17 ໂມງ ໃນໂຕກຽວ ຂະນະທີ່ຕະຫຼາດການເງິນນິວຍອກ ແລະ ລອນດອນປິດບໍລິການ ເນື່ອງໃນວັນຫຍຸດຂອງສອງພັກການເມືອງ
ປະຊານິຄົມຂອງອົດສະຕາລີ ໄດ້ແກ່ Five Star Movement ແລະ the League ປະສົບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການເຈລະຈາເພື່ອຈັດຕັ້ງລົດຖະບານປະສົມ ຂະນະທີ່
ປະທານາທິບໍດີ ແຊໂຈ ໃຊ້ສິດຄັດຄ້ານການສະເໜີຊື່ ທານ ເປົາໂລ ຂື້ນດຳລົງຕຳແໜງລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດຄົນໃໝ່ ໂດຍ ່ທານ ຊາໂວ ນັກເສດຖະສາດ ອາຍຸ 81 ປີ
ສະແດງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະເທດຖອນຕົວຈາກການໃຊ້ສະກຸນເງິນຢູໂຣ ການເມື່ອງອົດສະຕາລີ ທີ່ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສຄາດການວ່າອາດມີການເລືອກຕັ້ງໃໝ່
ເຊິ່ງປະເດັນທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ກັບຕະຫຼາດແມ່ນການທີ່ອົດສະຕາລີຈະເປັນສະມາຊິກສະພາບຢູໂຣ ຕໍ່ ໄປຫຼືບໍ? ຜູ້ຈັດການທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກ
Tokyo Forex & Ueda Harlow ກ່າວວ່າ ຢູໂຣຕົກຕ່ຳເມື່ອທຽບກັບເງິນເຍັນ ແລະ ໂດລາໃນຊ່ວງຕອນບ່າຍ ຫຼັງຈກທີ່ອັດຕາຜົນຕອບແທນພັນທະບັດລັດຖະບານອົດສະຕາລີ
ປັບຕົວສູງຂື້ນ ເຊິ່ງນັກລົງທຶນກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ເງິນຢູ່ໂຣ ຈະຫຍຸດອ່ອນຄ່າລົງ ຫຼື ບໍ ເມື່ອຕະຫຼາດການເງິນໃນລອນດອນ ແລະ ນິວຍອກ ກັບມາເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິໃນວັນນີ້
ຈາກທີ່ປິດບໍລິການໃນວັນຈັນ ເນື່ອງຈາກເປັນວັນຫຍຸດທະນາຄານ.
[/size=11pt]


ເຊິ່ງຈາກເຫດການຂອງອົດສະຕາລີທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ສກຸນເງິນຢູໂຮມີການອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງຮຸນແຮງນັ້ນ ໃນຕອນນີ້ສະກຸນເງິນຢູໂຣໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງ ແລິ ຍັງອ່ອນຄ່າຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງເຮົາຄວນເບິ່ງ
ກອບແນວຮັບທີ່ສຳຄັນສຳຫຼັບຄູ່ເງິນທີ່ເປັນຄູ່ເງິນຫຼັກຂອງສະກຸນເງິນຢູໂຣກໍ່ຄື EURUSD ເຊິ່ງຄູ່ເງິນຫຼັກທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ເປັນຫ່ວງໃນຂະນະນີ້ຄວນເບິ່ງແນວຮັບທີ່ສຳຄັນ
ກໍ່ຄື 1.15365 ເຊິ່ງໃນຕອນນີ້ ກຳລັງຢູ່ໃນກອບແນວຮັບທີ່ສຳຄັນຈຶ່ງຄວນຕິດຕາມໃນສ່ວນຂອງຄວາມຜົນຜວນທີ່ເກີດຂື້ນຈາກປະເທດອົດສະຕາລີຢ່າງໃກ້ຊິດໃນວັນນີ້.