Author Topic: AUD/USD: ອາດເປັນສັນຍານທີດີໃນການກັບຕົວເປັນຂາຂື້ນຂອງຄູ່ເງິນ  (Read 605 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  AUD/USD: ອາດເປັນສັນຍານທີດີໃນການກັບຕົວເປັນຂາຂື້ນຂອງຄູ່ເງິນຈາການລາຍງານຂອງ CAPEX ຄາດວ່າຈະມີການລົງທຶນຫຼາຍຂື້ນທ້າມກາງສະພາວະຂອງຕະຫຼາດທີ່ຕົກຕ່ຳ. CAPEX ມີການເພີ່ມຂື້ນ 0.4% ໃນໄຕມາດທຳອິດຫຼັງຈາກທີ່ໃນ
ໄຕມາດ 4 ໃນປີກາຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງບໍ່ເທົ່າກັບທີ່ນັກວິເຄາະຄາດໃວ້ທີ່ 0.7%

ນອກນີ້ຍັງຄາດວ່າລາຍງານຂອງ CAPEX ຈະເພີ່ມເປັນ 87.7 ຕື້ໂດລາໃນປີຕໍ່ໄປ ທຽບກັບຄາດການຂອງນັກວິເຄາະທີ 90ກ7 ຕື້ໂດລາ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ລາຍງານລ່າສຸດ
ຂອງ CAPEX ທີ່ຄາດການໃວ້ໃນປີ 2018/18 ໄດ້ອອກມາທີ 117.5 ຕື້ໂດລາ ສາມາດເອົາຊະນະລາຍງານຈິງໄດ້ທີ 115.1 ຕື້ໂດລາ.

ຄູ່ເງິນ AUD/USD ໄດ້ແຕະຈຸດຕ່ຳສຸດທີ 0.7553 ຖືກກັບຄວາມກັງວັນຂອງລາຍງານ CAPEX.ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງວັນ: 0.755

ຈຸດສູງສຸດຂອງວັນ: 0.7580

ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງວັນ: 0.7552

ແນວໂນ້ມ: ຂາຂື້ນ

ເງິນ AUD ສາມາດສ້າງຂາຂື້ນໃນແທ່ງທຽນລາຍວັນໄດ້ໃນວັນພຸດນີ້ ເຊິ່ງເປັນສັນຍານໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ທີ່ເຄີຍລົງມາຈຸດຕ່ຳສຸດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ທີ 0.7412.
ມັນເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເງິນ AUD ຈະແຂງຄ່າຂື້ນເຊິ່ງສາມາດທະລຸຂໍ້ມູນພາຍໃນໄດ້.

AUD/USD Technical Levels

ແນວຕ້ານ: 0.7584 (ຈຸດສູງສຸດມື້ວານນີ້), 0.7610 (MA 50 ວັນ), 0.7643 (ຈຸດຕ່ຳສຸດແຕ່ວັນທີ 29 ມິນາ).

ແນວຮັບ: .7545 ( MA 5 ວັນ), .7498 (ຈຸດຕ່ຳສຸດແຕ່ທີ 29 ພຶດສະພາ), 0.7476 (ຈຸດຕ່ຳສຸດມື້ວານນີ້).