Author Topic: EC ອົງການບໍລິຫານ EU ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການທີ່ສາຫະລັດປະກາດຮຽກເກັບພາສີ  (Read 455 times)

0 ສະມາຊິກ and 1 are viewing this topic.

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
EC ອົງການບໍລິຫານ EU ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການທີ່ສາຫະລັດປະກາດຮຽກເກັບພາສີ


ຄະນະກຳມະການຢູ່ໂຣມ (EC) ເຊິ່ງເປັນອົງການບໍລິຫານຂອງສາຫະພາບຢູໂຣມ ສະແດງຄວາມບໍພໍໃຈທີ່ສາຫະລັດປະກາດຮຽກເກັບພາສີນຳເຂົ້າເຫຼັກ ແລະ ອາລູມິນຽມຕໍ່ແຄນນາດາ, ແມັກຊິໂກ
 ແລະ EU ທ່ານ ມອງ ຄຼອກ ປະທານ EC ກ່ວວ່າກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ ເທົ່າກັບທີ່ສາຫະລັດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາວະກຳລັງການຜະລິດເຫຼັກທີ່ຫຼາຍເກີນໄປໃນຕະຫຼາດ ແລະ
ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນນອກຈາກການດຳເນີນການທາງກົດໝາຍກັບສາຫະລັດຜ່ານອົງການການຄ້າໂລກ (WTO)ອີກໜຶ່ງປະເທດທີ່ກະທົບກັບບັນຫາການເກັບພາສີນຳເຂົ້າ ເຫຼັກ ແລະ ອາລູມິນຽມຂອງສາຫະລັດແມ່ນປະເທດ ການາດາ ເຊິ່ງຈາກເຫດການນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ສະກຸນເງິນ ການາດາ ມີການອ່ອນ
ຄ່າລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ສຳຄັນໄດ້ແກ່ CADCHF ເຊິ່ງຄູ່ສະກຸນເງິນນີ້ມີໂອກາດຕົກລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກເຫດການທີ່ບໍ່ສະຫງົບຂອງ NAFTA ທີ່ມີທ່າທີຈະບານປາຍຫຼາຍຂື້ນຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຄວນຕິດຕັ້ງກອບແນວຮັບແນວຕ່ານທີ່ສຳຄັນ ໂດຍໃນຕອນນີ້ຖ້າເກີດຍັງບໍ່ມີການຕົກລົງສັນຍາ NAFTA ອາດຈະທຳໃຫ້ໄປພົບແນວຮັບທີ່ສຳຄັນຄື 0.75779 ແລະ ຄວນຕິດຕາມ
ກອບແນວຮັບທີ່ສຳຄັຮກໍ່ຄື 0.76880 ເຊິ່ງເປັນກອບແນວຮັບແນວຕ້ານທີ່ສຳຄັນໃນວັນນີ້.