Author Topic: Gold ຈະເລີ່ມກັບຕົວໃນ ໄຕມາດ 4 2018  (Read 442 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  Gold ຈະເລີ່ມກັບຕົວໃນ ໄຕມາດ 4 2018

ຈາກການລາຍງານລ່າສຸດຂອງເງິນ USD ແລະ ທອງຄຳ ທ່ານ Bart Melek ຫົວໜ້າສະມາຄົມກົນລະຍຸດການເທຮດໃນ Toronto ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດສຳຄັນວ່າ:

ທອງຄຳ ຈະເກີດການກັບຕົວໃນໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງ ປີ 2018
ໂດຍເບິ່ງຈາກລາຄາສະເລ່ນເຫັນວ່າຢູ່ທີ $1,290 ໃນ Q3 2018, 1300 ໃນ Q4.

ລາຄາສະເລ່ຍ  $1,375/ອອນ ໃນສາມເດືອນລ່າສຸດຂອງ 209 ແລະ ອາດໄປເຖິງ $1,400

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປດົນ ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍທີ່ຈະເກັບເງິນໂດລາ ເຊິ່ງເບິ່ງທ່າທີວ່າຈະກັບຕົວແລ້ວ ແລະ ທ່ານໝັ່ນໃຈວ່າເມື່ອຮອດປີ 2019 ເງິນໂດລ່າຈະອ່ອນຄ່າທີ່ສຸດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ນຳມັນ ແລະ ທອງຄຳ
ມີຄວາມແຂງແກ່ງທີ່ສຸດ

ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດເປັນສະພາວະກະທິງຄື:

  • FED ຈະເພີ່ມດອກເບ້ຍອີກ 2-3 ເທື່ອກ່ອນທີ່ຈະສຸດຮອບວຽນ
  • ກາສານທຶນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
  • ຄວາມສ່ຽງທາງການເມືອງ
  • ອຸປະທານເໝືອງແຮ່ເປັນຂາລົງ