Author Topic: ອັບເດດການຍືນຍັນເອກະສານຂອງ XM  (Read 972 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  ການຍືນຍັນຕົວຕົນຂອງ XM ງ່າຍຂື້ນ


ປັດຈຸບັນ XM ມີການອັບເດດການເປີດບັນຊີ ແລະ ການຍືນຍັນເອກະສານທີ່ງ່າຍຂື້ນ
ການຍືນຍັນບັນຊີບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຫຼາຍເອກະສານໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກແລ້ວ ເພາະເຮົາສາມາດໃຫ້ເອກະສານດຽວກໍ່ສາມາດຍືນຍັນຕົວຕົນໄດ້ແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ພຽງ Passport  ເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງເອກະສານ: ໃຫ້ຖ່າຍຮູບໃຫ້ເຫັນໝົດໜ້າ ດັ່ງຮູບຕົວຢ່າງນີ້ແລ້ວອັບໂຫຼດກໍ່ສາມາດຍືນຍັນຕົວຕົນສຳເລັດແລ້ວ.


ໂດຍການຍືນຍັນຕົວຕົນພຽງແຕ່ ອັບໂຫຼດ ພາດສະປອດ ໃສ່ທັງສອງ ບ໋ອກ ຂອງບ່ອນອັບໂຫຼດເທັ່ານັ້ນ.ຜູ້ທີ່ຍືນຍັນຕົວຕົນສຳເລັດ ສາມາດຮັບໂບນັດເງິນຟຼີ 30$ ເພື່ອໃຊ້ເທຣດໄດ້ ໂດຍກຳໄລສາມາດຖອນໄດ້ບໍ່ມີຂໍ້ແມ້.
ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ມີບັນຊີສາມາດເປີດບັນຊີເພື່ອຮັບໂບນັດໄດ້ທີ່ປຸ່ມຮູບ XM ລຸ່ມນີ້