Author Topic: NZD/USD Technical Analysis: ຄູ່ເງິນພະຍາຍາມທະລຸຈຸດສູງສຸດກ່ອນໜ້າ  (Read 560 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  NZD/USD Technical Analysis: ຄູ່ເງິນພະຍາຍາມທະລຸຈຸດສູງສຸດກ່ອນໜ້າ

  • ແນວນໂ້ທຂາຂື້ຮພະຍາຍາມແຊກຕົວເຂົ້າມາຫຼັງຈາກທີ່ຖືກກົດດັນຈາກແນວຮັບຂອງຂາລົງ
  • ເກີດສັນຍານກັບຕົວ ໃນອິນດີ້ MACD  ທີ່ຈະກາຍເປັນຂາຂື້ນ


ອັດຕາແລກປ່ຽນລາຍວັນ: 0.7034
Relative change: 0.29%
ຈຸດສູງສຸດ: 0.7040
ຈຸດຕ່ຳສຸດ: 0.7011

ແນວໂນ້ມ: ຂາຂື້ນ

ແນວຮັບ 1: 0.7011 (ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງວັນນີ້)
ແນວຮັບ 2: 0.6998 (ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງອາທິດນີ້)
ແນວຮັບ 3: 0.6880 (ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງອາທິດກ່ອນ)

ແນວຕ້ານ 1: 0.7040 (ຈຸດສູງຂອງວັນນີ້, ແນວໂນ້ມຂາລົງ)
ແນວຕ້ານ 2: 0.7048 (ຈຸດສູງຂອງອາທິດກ່ອນ)
ແນວຕ້ານ 3: 0.7120 (50% retracement level ຂອງເດືອນ of April-May peak-to-trough)