Author Topic: ເງິນໂດລ່າອ່ອນຄ່າ, ເງິນອົດສະຕາລີເລີ່ມແຂ່ງຄ່າເມື່ອລາຍງນ GDP ອອກມາ  (Read 450 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  ເງິນໂດລ່າອ່ອນຄ່າ, ເງິນອົດສະຕາລີເລີ່ມແຂ່ງຄ່າເມື່ອລາຍງນ GDP ອອກມາ
ເງິນໂດລ່າອ່ອນຄ່າເຖິງລຳດັບທີ່ 94 ຈາກການຊື້ຂາຍໃນເຊົ້າວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເງິນ AUD ແຂງຄ່າຂື້ນຫຼາຍກ່ວາທີ່ນັກວິເຄາະຄາດການໃວ້.
ດັດສະນີເງິນໂດລ່າ ເມື່ອທຽບກັບ 6 ສະກຸນເງິນຫຼັກແລ້ວເຫັນວ່າ ອ່ອນໄປ 0.04% ທີ່ 93.81 ເມື່ອເວລາ 10:55PM ET (02:55 GMT) ຕົກລົງມາໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນຈາກ 94.27

ຄູ່ເງິນ AUD/USD ເແຂງຂື້ນ 0.47% ແຕະລຳດັບ 0.7652.ເງິນ ອັດສະຕາລີ ແຂງຄ່າຂື້ນເນື່ອງຈາກອັດຕາການເພີ່ມຂື້ນຂອງ GDP ທີ່ເພີ່ມຂື້ນ 1% ໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງ 2018
ເຊິ່ງຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄາດການໃວ້ທີ່ 0.8%. ໃນ GDP ລາຍປີເພີ່ມຂື້ນ 3.1% ຫຼາຍກ່ວາທີ່ນັກວິເຄາະຄາດການວ່າຈະຢູ່ທີ່ 2.8%.

ຄູ່ເງິນ USD/JPY ແຂງຂື້ນ 0.5% ແຕະລະດັບ 109.84 ເຊິ່ງຈາກລາຍງານທາງການເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາຊື້ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາຄ່າຈ້າງແຮງງານຂອງຢີ່ປຸ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ
ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ເມສາ ເມື່ອທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ.

ຄູ່ເງິນ USD/CNY ນັ້ນທະນາຄານກາງຈີນໄດ້ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງກ່ວາເງິນໂດລ່າ.

ການເຈລະຈາທາງການຄ້າລະຫ່ວາງຈີນ ແລະ ອາເມລິກາຍັງຄົງດຳເນີນໄປ ໂດຍຈາກລາຍງານເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາຊີ້ວ່າ ຈີນໄດ້ເພີ່ມມູນຄ່າການຊື້ສິນຄ້າຈາກອາເມລິກາເຖິງ 25ຕື້ໂດລາໃນປີນີ້
ເຊິ່ງເປັນທີ່ຈັບຕາເບິ່ງ. ແລະ ຈາກລາຍງານຍັງລະບຸອີກວ່າ ຈີນ ອາດຈັດຕັ້ງງົບປະມານໃນການຊື້ ນ້ຳມັນດິບ, ຖານຫີນ ແລະສິນຄ້າການກະເສດເພີ່ມຂື້ນອີກ.