Author Topic: Bridge the Series Part 5  (Read 1150 times)

Offline ແອັດມິນ

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 2,357
    • View Profile
Bridge the Series Part 5
« on: June 08, 2018, 01:17:24 PM »
*** Learning & Sharing ***
------------
MudleyLive [ panot 15-31 Mar 2015 ]
-------------
** Bridge the Series Part 5 **


** Square Position **


-----------
Square Position : ຄື ການເປີດ Order ສວນທາງກັບ Order ທີ່ເຮົາມີຢູ່ ເຊັ່ນ ເຮົາ Long ຄຳ ແລ້ວມັນຜິດທາງ...ເຮົາກໍ່ໄປ Sell ຄຳ ໃນຈຳນວນ lots ທີ່ເທົ່າກັນ!

ການ Square Position ...ມັນກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການ ປິດ Position ຫຼື Stoploss.. เพียงแต่..สำหรับคนที่ยังไม่ Master Mind และ ยังไม่ Master Bridge ການເທຣດ Bridge ໃນຊ່ວງແລກອາດຈະຖືກ Stoploss ເລື່ອຍໆ ເຊີ່ງ ການຖືກ Stoploss ເລື່ອຍໆມັນເຮັດໃຫ້ Mental ເຮົາຜິດພາດໄດ້!!

ດັ່ງນັ້ນການ Square position ອີກທາງເລືອກໜື່ງເມື່ອມັນຜິດທາງ..ແຕ່!! ການເທຣດແບບ square position ມັຮຊັບຊ້ອນກ່ອນ Stoploss ...ຄົນຈະໃຊ້ Square ໄດ້ດີກໍ່ຕ້ອງມີການເຝິກ..ມີປະສົບການ ( ບັນຊີ Demo ກໍ່ມີໃຫ້ໃຊ້ແຕ່ເປັນຫຍັງເຮົາບໍ່ໃຊ້ມາເທຣດແບບຈີງຈັງ )

------------
**ຕົວຢ່າງການ Square position**
------------

1.) ເຮົາເຂົ້າໄປ Scalping ໂດຍ Bridge ແລ້ວມັນຜິດ! ( ເປີດ Short ແລ້ວມັນເດັ້ງ! )

2.) ເປີດ Square Position ເມື່ອມັນຜິດທາງ!( ເປີດ Long ເພື່ອ Lock loss ) ... ຈະ Square ບ່ອນໃດກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບ Model ຂອງເຮົາ..ຫ້າມ Square ເກີນ Buffer ທີ່ເຮົາມີ!!

3.) ຖ້າລາຄາແລ່ນໄປສ້າງ Bridge ໃຫມ່..ເຮົາກໍ່ປິດ Long ທີ່ເຮົາ Square ໃວ້..ເພື່ອເອົາ Cashflow ມາຫຼຸດຕົ້ນທຶນຂອງ Short position !

4.) ຖ້າລາຄາມັນຕີກັບລົງມາເຮົາກໍ່ຈະສາມາດ Cover loss ໄດ້ໃວຂຶ້ນ!! ແຕ່ຖ້າລາຄາບລົງເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຮັດ Square ອີກຄັ້ງເພື່ອປັບຕົ້ນທຶນ... ( ການເຮັດ Square position ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກ Adjusted ຕົ້ນທຶນໃຫ້ເປັນ )

5.) ການໃຊ້ square position ໃນການແກ້ພ໋ອດ..ສີ່ງສຳຄັນເຮົາຕ້ອງຮູ້ Global Macro ຂອງ Product ນັ້ນໆ ຖ້າ Position ຂອງເຮົາມັນສວນ Global Macro ການແກ້ພ໋ອດອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນເສຍໜັກຂຶ້ນ!

ປລ. ເທັກນິກການ Square position ເຮັດໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຂື້ນຢູ່ກັບ ສະຖານະການ...! ການແກ້ພ໋ອດຂໍແຕ່ Cover loss ໄດ້ກໍ່ດີແລ້ວ..ຖ້າເຮົາຫວັງລວຍເກີນໄປເຮົາກໍ່ຈະແກ້ພ໋ອດບໍ່ໄດ້!

------------
**ປັນຫານຂອງຄົນທີ່ເທຣດ  Bridge**
------------

ປັນຫາຢ່າງໜື່ງ..ຂອງຄົນທີ່ເທຣດ Bridge ຫຼື ເທຣດແບບ Model ແບບໃດກໍ່ຕ່າງທີ່ບໍ່ Success ຄື ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດ Control  ໂຕເອງໄດ້!! (ຄິດຢາກແຕ່ໄດ້..ສຸດທ້າຍກໍ່ຈະເສຍທຸກຢ່າງໄປ)

ຄົນສ່ວນໃຫນ່ມັກຈະຕັດສິນໃຈ..ໃນທາງເລືອກທີ່.. ໂຕເອງຈະຕ້ອງຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີທີ່ສຸດສະເໝີ! ຖ້າເຮົາເປັນຄົນທີ່ເບີ່ງແຕ່ Maximize Return ຄືກັບ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ Maximize return ແທ້ ຫຼື ບໍ່!?

ການເທຣດມັນຄື Compettitive Game ..ຖ້າເຮົາເລືອກທີ່ຈະ Take แค่ Average ໃນທ້ານທີ່ສຸດແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ Maximize Payoff ຕາມຫຼັກການ "Game Theory "

ເພາະ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາກຳລັງເລີ່ມເລ່ນໃນເກມຂອງການແຂ່ງຂັນ .. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນເກມມັກຈະຕັດສິນໃຈໃຫ້ໂຕເອງໄດ້ Maximize Return (ໂອກາກເກີດຂຶ້ນຍາກ! )

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາຕັດສິນໃຈແຕ່ Average ( ໂອກາດເກີດຂຶ້ນງ່າຍ! ) ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ປຽບຜູ້ອື່ນ...

** ລອງເລືອກທີ່ຈະ Take profit ໃນຈຸດທີ່ເປັນ Average ... ສຸດທ້າຍເຮົາກໍ່ຈະເປັນຄົນທີ່ໄດ້ Maximum Return ເອງ **

------------
** Triangle Bridge **
------------

ເປັນ Pattern Bridge ທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກ..ການເກີດ Pattern ແບບນີ້ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີກຳລັງ Big player ເຂົ້າມາສະສົມຮຸ້ນໂຕນັ້ນ....ເຮົາຕ້ອງເກັບມັນໃວ້ໃນ Watch list!

ປລ. ເທຣດ Bridge ຢ່າງດຽວ Master ໃຫ້ໄດ້ກ່ອນຄ່ອຍໄປສົນໃຈ Bridge ອື່ນ!! ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກເຝິກ ພື້ນຖານໃຫ້ແໜ້ນກ່ອນ ບໍ່ຊັ້ນເຮົາຈະຕໍ່ຍອດບໍ່ໄດ້!
---------------
#mudleylivebyJatuphon

#mudleylivebyJatuphon
credit:ທ່ານ ຕ້ານ Mudley Group
ຣຽບຮຽງ ແລະ ສະຫຼຸບໂດຍ : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ຂໍຂອບໃຈ :ທ່ານ ຕະວັນ Road To Trader Group