Author Topic: GBP/JPY ຈາກຈຸດຕ່ຳສຸດວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 143.19 ເຊິ່ງອາດຈະຍັງຄົງໄປຕໍ່ອີກ  (Read 532 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  GBP/JPY ຈາກຈຸດຕ່ຳສຸດວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 143.19 ເຊິ່ງອາດຈະຍັງຄົງໄປຕໍ່ອີກ

  • ຈຸດທະລຸແນວຮັບສະແດງໃຫ້ເຫນໃນແທ່ງທຽນ 1 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາດຳເນີນໄປຕໍ່ຕາມແນວເດີມຈາກ 143.19
  • RSI 14 ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ກັບຕົວເປັນຂາຂື້ນ (16jgOnv 50.00)
  • ຈາກຈຸດ 147.44 (ສູງສຸດຂອງວັນພະຫັດ) ແລະ ກຼາຟແທ່ງທຽນ 1 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ 146.89 ນັ້ນເປັນສັນຍາຍຂອງການປະຕິເສດຂາຂື້ນ


ອັດຕາແລກປ່ຽນລາຍວັນ: 147.05

ຈຸດສູງສຸດຂອງວັນ: 147.20

ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງວັນ: 146.52

ແນວໂນ້ວ: ຂາຂື້ນ

ແນວຕ້ານ

R1: 147.17 (ເສັ້ນ MA 5 ວັນ)

R2: 147.95 (ແນວໂນ້ມຂາລົງປະຈົບກັນ ຕັ້ງແຕ່ຈຸດສູງສຸດທີ 18 ເມສາ ແລະ ຈຸດສູງສຸດ ທີ 26 ເມສາ)

R3: 148.11 (ຈຸດສູງສຸດຂອງ ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ)

ແນວຮັບ

S1: 146.79 (4H 100MA)

S2: 146.23 (4H 50MA)

S3: 145.27 (May 25 low)

-------------------------------------------------------------------------