Author Topic: EUR/USD ລະວັງຜົນຂອງການປະຊຸມ G7 ທີ່ອາດສັ່ງຜົນໃຫ້ກຼາຟມີການເກີດ gap ໄດ້  (Read 465 times)

0 ສະມາຊິກ and 1 are viewing this topic.

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  EUR/USD ລະວັງຜົນຂອງການປະຊຸມ G7 ທີ່ອາດສັ່ງຜົນໃຫ້ກຼາຟມີການເກີດ gap ໄດ້

  • ອັດຕາຜົນຕອບແທນທະນະບັດ 10 ປີຂອງເຢຍລະມັນມີຜົນຕອບແທນທີ່ນ້ອຍລົງ ໂດຍຈະສົ່ງຜົນຂໍ້ດີຕໍ່ກັບເງິນ EUR
  • ແຕ່ ການປະຊຸມ G7 ອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຸ່ເງິນ EUR/USD ເກີດສະພາວະ gap ໄດ້
  • EUR/USD ໃນກຼາຟ W ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາວະການກັບຕົວເປັນຂາຂື້ນແລ້ວ


ແນວໂນ້ມຂອງຄູ່ເງິນ EUR/USD ມີການເຄືອນເໜັງແບບ ອອກຂ້າງ ຢູທີ 1.18 ໂດຍເມື່ອວານນີ້ ລາຄາໄດ້ຂື້ນມາສູງສຸດໃນຮອບສາມອາທິດ

ເຝົ້າລະວັງ ການປະຊຸມ G7 ຈັດຂື້ນທີ່ປະເທດຝຣັ່ງໂດຍເປັນການມຸ່ງເນັ້ນກ່າວເຖິງເລື່ອງນະໂຍບາຍທາງການຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ສະນັ້ນການປະກາດຂ່າວດັ່ງກ່າວອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄູ່ເງິນມີການເໜັ້່ງຕີງຜັນຜວນ
ອາດເຮັດໃຫ້ຄູ່ເງິນດັ່ງນີ້ປ່ຽນແປວຈຸດສຸງສຸດຂອງອາດທິດ ຫຼື ສ້າງຈຸດຕ່ຳສຸດໃໝ່ໄດ້

ການວິເຄາະເຊິ່ງເທັກນິກກາຼຟ W ອາດທິດນີ້ສະແດງ bullish doji reversal ເຊິ່ງເປັນການສະແດງວ່າຄູ່ເງິນຈະກັບຕົວເປັນຂາຂື້ນ ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ຊ່ວງໄລຍະເວລາສັ້ນໃດໜຶ່ງ
ແນວຕ້ານ: 1.1822 (ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ), 1.1855 (38.2% Fib R of ມິນາ-ພຶດສະພາ), 1.1948 (ເສັ້ນ MA 50 ວັນ).
ແນວຮັບ: 1.1757 (ເສັ້ນ MA 5 ວັນ), 1.1723 (23.6% Fib R ຂອງ ມິນາ-ພຶດສະພາ), 1.1696 (ເສັ່ນ MA 10 ວັນ).


« ແກ້ໄຂລ່າສຸດ: November 02, 2018, 03:11:36 PM ໂດຍ Admin »