Author Topic: Bridge the Series Part 6  (Read 1507 times)

Offline ແອັດມິນ

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 2,357
    • View Profile
Bridge the Series Part 6
« on: June 11, 2018, 11:27:24 AM »
*** Learning & Sharing ***
-----------
MudleyLive [ panot 15-31 Mar 2015 ]
-------------
** Bridge the Series Part 6 **


**ພື້ນຖານຂອງການເຝິກ***1.) ເທຣດເດີບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບນັກກິລາຕ້ອງມີການເຝິກຊ້ອມຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ..ການອ່ານ ຫຼື ການຮຽນຮູ້ຈາກຄົນອື່ນພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາພັດທະນາຂຶ້ນໄດ້!

2.) ພະຍາຍາມເອົາພື້ນຖານທັກສະທີ່ເຮົາເຝິກຝົນຈົນຊຳນານ..ມານຳໃຊ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນແບບຂອງເຮົາ!

3.) ການເຮັດສີ່ງເດີມໆຊ້ຳໆແນ່ນອນມັນເປັນສີ່ງທີ່ໜ້າເບື່ອ..ແຕ່ການເຮັດຫຍັງຊ້ຳໆສຸດທ້າຍ..ເຮົາກໍ່ຈະ Master ມັນໄດ້! ເຮົາຈະອົດທົນເຮັດໃນສີ່ງທີ່ທຸກຄົນເຮັດບໍ່ໄກ້..ໄດ້ ຫຼື ບໍ່!

4.) ສີ່ງທີ່ເຮົາສິໄດ້ຈາກການເຝິກ Bridge ຊ້ຳໆກັນເປັນເວລາດົນມັນແມ່ນຫຍັງ!? ... ມັນກໍ່ຄື ການເບີ່ງເຫັນ Momentum ຂອງລາຄາ...ເຮົາຈະເບີ່ງເຫັນໂອກາດ..ການເກີດ Bridge ເທື່ອນີ້ ມັນມີໂອກາດທີ່ຈະໄປທາງໃດຫຼາຍກວ່າກັນ! ( Momentum ໃນແຕ່ລະ Product ກໍ່ຈະມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ )

5.) ໃນເກມການເທຣດ..ການຮູ້ທິດທາງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນເລີຍ..ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄປ Predict ອານາຄົດຫຍັງໄດ້ຢູ່ແລ້ວ..ສີ່ງສຳຄັນຄື ກົນລະຍຸດ ທີ່ເຮົາຄິດເອົາໃວ້ຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ! ...ຖ້າເຮົາຍຶດຕິດແຕ່ນຳ"ທິດທາງ" ເຮົາຈະບໍ່ເຫັນທິດທາງຢ່າງອື່ນໄດ້ອີກ! ການເທຣດມັນມີຫຍັງຫຼາຍກ່ວາ ຂຶ້ນ! ກັບ ລົງ!

------------
**ຄວາມຈີງ + ຄວາມຝັນ**
-----------

ເທຣດເດີຕ້ອງແຍກໃຫ້ອອກລະຫວ່າງ..ຄວາມຈີງ ກັບ ເປົ້າໝາຍໃນຝັນ! ໃນແງ່ຂອງການເທຣດ..ເທຣດເດີສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເລືອກລະຫວ່າງ Take profit ຫຼື Runtrend !

ແຕ່ລະຢ່າງມັນກໍ່ມີຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍຕ່າງກັນ ..ເຮົາສາມາດປະຍຸກທັງ 2 ຢ່າງເຂົ້າກັນໄດ້!

ໃນບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ຕ້ອງເລືອກທີ່ຈະເອົາຫຍັງທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ໃວ້ກ່ອນ( Take Profit ບາງສ່ວນ ) ...ສ່ວນເປົ້າໝາຍໃນຝັນ ມັນຈະໄປເຖີງບໍ່..ກໍ່ອີກເລື່ອງໜື່ງ ເພາະມັນຄືອານາຄົດ!

ໃນແງ່ຂອງ Game Theory ...ເມື່ອຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຢາກໄດ້.. Maximize return ..ສຸດທ້າຍ..ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນແຍກລະຫວ່າງ ຄວາມຈີງ+ເປົ້າໃນຝັນ...ຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ Action ໃນຈຸດທີ່ດີທີ່ສຸດ Game theory

------------
** ການເຮັດ Kzm ຕາມແນວ Bridge **
------------

1.) ຖ້າເຮົາມີງົບທີ່ຫຼາຍພໍ..ເຮົາກໍ່ສາມາດວາງ Zone ຕາມແນວຮັບ-ແນວຕ້ານຂອງ Bridge ເດີມໄດ້! ແຕ່ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີເງິນຫຼາຍຂະໜາດນັ້ນ ສີ່ງສຳຄັນຄື ຄຳນວນກະສູນທີ່ເຮົາສາມາດເທຣດໄດ້! ແລ້ວຖ້າ..ຈົນກວ່າມັນຈະສ້າງ Bridge ໃໝ່ຂຶ້ນມາ!

2.) ເມື່ອຊື້ຕາມແນວ Bridge ແລ້ວສີ່ງສຳຄັນຄື! ບໍ່ໃຫ້ Order ທີ່ເຮົາເຮັດແຕ່ລະເທື່ອນັ້ນມັນຊ້ຳ Zone ກັນ...

3.) ກ່ອນຈະວາງ Zone ຕັ້ງເຮົາຕາມແນວ Bridge ເດີມ..ຢ່າລືມພິຈາລະນາວ່າ Bridge ນັ້ນໆ ຖືກທຳລາຍໄປແລ້ວບໍ່!

4.) ການ Roll over ໃນ Tfex ບໍ່ຄ່ອຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດ Kzm model ເທົ່າໃດ..ຖ້າເຮົາເລ່ນໜ້າ Long ເປັນຫຼັກ! ເພາະ ສັນຍານໄລຍະໄກ..ມັກຈະມີ Discount ຢູ່ສະເໝີ

5.) ການວາງ Zone ຕາມແນວ Bridge ມັນງ່າຍ...ພຽງແຕ່ເຮົາຮູ້ຈັກການວາງ Money Management ແບບ Close system ! ເຮົາກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົນໃຈ Stat ເລີຍ...ຕ່າງກັບການ Scalping...ເຮົາຈະຕ້ອງມີການເກັບ Stat ຂອງ Model ກ່ອນສະເໝີ

------------
** Bridge Scalper **
-----------

ຫຼາຍຄົນມັກຈະມີຄວາມເຊື່ອວ່າ..ການເປັນ Scalper ຈະຕ້ອງອເຂົ້າໂດຍ Position ໜັກໆ ແລ້ວອອກໄວ..ການຈະເຮັດແນວນັ້ນໄດ້..ສີ່ງສຳຄັນຄື ການເກັບ Stat!

ການຈະເທຣ, Scalping ຕາມ Bridge ສີ່ງສຳຄັນຄື ການເກັບ Stat ຂອງໂຕເອງກ່ອນ..ອາດຈະໃຊ້ Demo Port ຫຼື Micro Port ກໍ່ໄດ້! ..ເຮົາຕ້ອງຮູ້ Risk/reward ..winrate..Max.Drawdown! ຂອງ Model ກ່ອນ

ຖ້າເຮົາເກັບ stat ຈົນມັນ Stable ແລ້ວການຈະໄປຫຼີ້ນ Leverage ມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດ! ..ໃຊ້ Leverage ຕາມ Max.Drawdown ຂອງ Model ເຮົາ..ຖ້າເຮົາເຮັດມັນໄດ້ດີພ໋ອດເຮົາຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນເອງ

-------------
**ເທຣດ Bridge ແລ້ວເສຍ ຕະຫຼອດ..!**
------------

1.) ເຮົາຕ້ອງເລີ່ມຈາກ Basic ກ່ອນ...ການເທຣດ Bridge ຂອງເຮົາ..ເຮົາໄດ້ເລີ່ມເບີ່ງຈາກ Bridge Day ກ່ອນ ຫຼື ບໍ່? ... ການເທຣດ Bridge ໃນ Time Frame Day ມັນມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກ..ແລະ ໄດ້ໄລຍະ ຫຼາຍກວ່າ!

2.) ເຮົາຕ້ອງເລີ່ມຈາກການຖ້າ Confirm..ໂດຍການ Breakout Bridge ກ່ອນແລ້ວຈື່ງຈະ Follow! ..ເມື່ອມີການ Breakout Bridge ມັນມີໂອກາດທີ່ຈະ Drive ໄປໃນທິດທາງນັ້ນສູງຫຼາຍ! ( ການເຂົ້າກ່ອນການ Breakout ໂດຍການເບີ່ງ Momentum ຂອງລາຄາເຮົາຕ້ອງ ເຝິກ! )

------------
#mudleylivebyJatuphon

#mudleylivebyJatuphon
credit:ທ່ານ ຕ້ານ Mudley Group
ຣຽບຮຽງ ແລະ ສະຫຼຸບໂດຍ : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ຂໍຂອບໃຈ :ທ່ານ ຕະວັນ Road To Trader Group