Author Topic: ຂໍ້ຕົກລົງໃນການໃຊ້ພື້ນທີ່ FxVientiane  (Read 985 times)

Offline ແອັດມິນ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 2,357
  • View Profile
ປະກາດ ປະກາດ !!!!!!

-   ເວັບບ໋ອດຂອງພວກເຮົາຈັດຂຶ້ນເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບປັນຫາຕ່າງໆ ຫຼື ການວິເຄາະເທັກນິກ ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີການລະດົມທຶນ ຫຼື ຝາກເທຣດເພື່ອປັນຜົນເປັນ % ຫຼື ດອກເບ້ຍ ໃດໆ.

-   ກໍລິນີທີ່ມີການສົງໄສ ຫຼື ພົບເຫັນໃຜ ຊັກຊວນໄປໃນແນວທາງການລະລົມທຶນສາມາດສົ່ງແຈ້ງທາງ Admin ໄດ້ໂດຍກົງເພື່ອເຮັດການ ບ໋ອກ User ນັ້ນ

-   ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທຸກທຸລະກຳແມ່ນສິດຂອງທ່ານໃນການຕັດສີນໃຈ ທາງພວກເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງແລກປ່ຽນໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການ ກຳໄລ ຂາດທຶນ ຂອງທ່ານ ໃນການເທຣດແຕ່ລະຄັ້ງ

-   ສະມາຊິກໃນເວັບບ໋ອດຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼາຍຢ່າງໃນການຈັດກິດຈະກຳເມື່ອມີການເຂົ້າຮ່ວມນຳພວກເຮົາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ

-   ຫວັງວ່າທຸກທ່ານຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເສັ້ນທາງສາຍນີ້

                                          " ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານມີຄວາມສຸກກັບສີ່ງທີ່ເຮັດ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດກັບມັນ "

Offline FxClearing Laos

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 5
  • View Profile
Re: ຂໍ້ຕົກລົງໃນການໃຊ້ພື້ນທີ່ Laoforexboard
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #1 on: March 26, 2019, 11:42:57 AM »
ສັງຄົມນີ້ສິໃຫຍ່ຂຶ້ນບາດນິແຫລ ສູ້ໆແອດ